Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Datanomi

”Omnian koulutuksessa opit tekemällä. Teorialla aloitetaan, mutta aika pian tartutaan toimeen ja opetellaan asiat käytännössä!”

– Kouluttaja Jussi Alhanen, Omnia

Omniasta valmistuvien datanomien osaamiselle on työelämässä kysyntää!

Laadukkaan koulutuksen ja alan tuoreimman osaamisen takaavat Omnian ammattitaitoiset kouluttajat, innovatiivinen oppimisympäristö, sekä tiivis yhteistyö työelämän edustajien kanssa.

Voit erikoistua joko ohjelmistotuotantoon tai käytön tukeen. Osa opinnoista on kaikille datanomeille yhteisiä: osaamisala valitaan näiden jälkeen.

Käytön tukeen suuntautunut datanomi hallitsee työasemien laitteistot ja ohjelmistot, sekä tietoliikenneyhteydet. Valmistavassa koulutuksessa keskitytään teknisten tietojen ja taitojen ohella asiakaspalveluosaamiseen.

Ohjelmistotuotantoon suuntautunut datanomi ottaa haltuun paitsi laitteistot ja ohjelmistojen käytön myös koodin ohjelmistojen takana: hän osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida ohjelmistoja.

Datanomeilta kysytään yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä, tarkkuutta, loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, sekä tietysti kiinnostusta tietotekniikkaan.

Ohjelmistotuotannon tehtävissä korostuvat tarkkuus ja peräksiantamattomuus, luovuus, kokonaisuuksien hallinta ja projektityöskentelyyn liittyvät taidot. Kielistä datanomi tarvitsee erityisesti englantia.

Osaaville tekijöille on töitä tarjolla! Käytön tukeen erikoistuneet datanomit työskentelevät esimerkiksi IT-tukitehtävissä, käyttäjäkouluttajina, tai tietohallinnon projekteissa. Työpaikkoja ovat esimerkiksi asiakkailleen IT-palveluita tarjoavat yritykset, sekä julkisen sektorin organisaatiot ja yritykset, jotka palkkaavat omia IT-asiantuntijoita.

Ohjelmistotuotantoon erikoistuneet datanomit aloittavat usein testaustehtävissä ja siirtyvät sitten ohjelmistotuotantoon. Työpaikkoja ovat erilaiset ohjelmistoja tuottavat ja kehittävät yritykset.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Suoritus­vaihtoehdot

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Kenelle?

Peruskoulusta, lukiosta tai ulkomailla suoritetusta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, hakevat yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Yhteishaku on auki 20.2.-13.3.2018.

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan Opintopolussa.

Katso miksi kannattaa hakea Omniaan.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.
Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Katso ohjeet opintopolku.fi.

Kielivaatimukset

Koe on tarkoitettu hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielikoekorvaavuuksista.
Kutsumme hakijat kielikokeeseen sähköpostitse.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

 • Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp
 • Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp
 • Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp
 • Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp
 • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen 30 osp
 • Multimediatuotanto 15 osp
 • Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 osp
 • Tietokantojen hallinta 15 osp
 • Kehitysympäristön käyttö 15 osp
 • Tietoturvan ylläpito 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Imad Kawani (Kirkkokatu)
p. 046 851 5051
imad.kawani@omnia.fi