Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Datanomi

”Omnian koulutuksessa opit tekemällä. Teorialla aloitetaan, mutta aika pian tartutaan toimeen ja opetellaan asiat käytännössä!”

– Kouluttaja Jussi Alhanen, Omnia

Omniasta valmistuvien datanomien osaamiselle on työelämässä kysyntää!

Laadukkaan koulutuksen ja alan tuoreimman osaamisen takaavat Omnian ammattitaitoiset kouluttajat, innovatiivinen oppimisympäristö, sekä tiivis yhteistyö työelämän edustajien kanssa.

Voit erikoistua joko ohjelmistotuotantoon tai käytön tukeen. Osa opinnoista on kaikille datanomeille yhteisiä: osaamisala valitaan näiden jälkeen.

Käytön tukeen suuntautunut datanomi hallitsee työasemien laitteistot ja ohjelmistot, sekä tietoliikenneyhteydet. Valmistavassa koulutuksessa keskitytään teknisten tietojen ja taitojen ohella asiakaspalveluosaamiseen.

Ohjelmistotuotantoon suuntautunut datanomi ottaa haltuun paitsi laitteistot ja ohjelmistojen käytön myös koodin ohjelmistojen takana: hän osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida ohjelmistoja.

Datanomeilta kysytään yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä, tarkkuutta, loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, sekä tietysti kiinnostusta tietotekniikkaan.

Ohjelmistotuotannon tehtävissä korostuvat tarkkuus ja peräksiantamattomuus, luovuus, kokonaisuuksien hallinta ja projektityöskentelyyn liittyvät taidot. Kielistä datanomi tarvitsee erityisesti englantia.

Osaaville tekijöille on töitä tarjolla! Käytön tukeen erikoistuneet datanomit työskentelevät esimerkiksi IT-tukitehtävissä, käyttäjäkouluttajina, tai tietohallinnon projekteissa. Työpaikkoja ovat esimerkiksi asiakkailleen IT-palveluita tarjoavat yritykset, sekä julkisen sektorin organisaatiot ja yritykset, jotka palkkaavat omia IT-asiantuntijoita.

Ohjelmistotuotantoon erikoistuneet datanomit aloittavat usein testaustehtävissä ja siirtyvät sitten ohjelmistotuotantoon. Työpaikkoja ovat erilaiset ohjelmistoja tuottavat ja kehittävät yritykset.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Toimitko IT-alan työtehtävissä, mutta tutkinto puuttuu? Haluatko suuntautua IT-alalle?
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tapa suorittaa datanomitutkinto. Aiemmin hankitut tiedot ja taidot huomioidaan räätälöitäessä henkilökohtaista tutkinnon suorittamisen suunnitelmaa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.

Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika

Opetusta järjestetään ma-to klo 17.30-20.30 (3-4 päivänä viikossa).

Opetusaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Opinnot alkavat 11.1.2018.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1).

Toteutus

Kokonaisuus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta verkko-oppimisalustaa hyödyntäen, täysin itsenäisesti suoritettavista verkkokursseista ja työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa koulutus suunnitellaan henkilökohtaisesti ja jokaiselle suorittajalle laaditaan omat tavoitteet ja suunnitellaan opiskelutavat ja –menetelmät.

Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat
·    Palvelutehtävissä toimiminen
·    Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Käytön tuen osaamisalan tutkinnon osat
·    Ylläpitotehtävissä toimiminen
·    Palvelujen käyttöönotto ja tuki

Ohjelmistotuotannon tutkinnon osat
·    Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu
·    Ohjelmiston toteuttaminen

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat
·    Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen*
·    Kehitysympäristön käyttö*
·    Käytön tuen prosessien vakiointi*
·    Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi*
·    Testaus*
·    Tietokantojen hallinta
·    Tietojärjestelmien hyödyntäminen

* merkityistä valinnaisista tutkinnon osista järjestetään lähiopetusta vuonna 2018-2019.

Voit valita myös muita tutkinnon osia perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta mieltymysten ja osaamispohjan mukaan.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja, Jussi Alhanen

043-8240458, jussi.alhanen@omnia.fi

Opinto-ohjaaja, Imad Kawani

046 851 5051, imad.kawani@omnia.fi