Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Datanomi

”Omnian koulutuksessa opit tekemällä. Teorialla aloitetaan, mutta aika pian tartutaan toimeen ja opetellaan asiat käytännössä!” – Kouluttaja Jussi Alhanen, Omnia

Omniasta valmistuvien datanomien osaamiselle on työelämässä kysyntää!

Laadukkaan koulutuksen ja alan tuoreimman osaamisen takaavat Omnian ammattitaitoiset kouluttajat, innovatiivinen oppimisympäristö, sekä tiivis yhteistyö työelämän edustajien kanssa.

Voit erikoistua joko ohjelmistotuotantoon tai käytön tukeen. Osa opinnoista on kaikille datanomeille yhteisiä: osaamisala valitaan näiden jälkeen.

Käytön tukeen suuntautunut datanomi hallitsee palvelinohjelmistojen asennukseen ja ylläpitoon liittyvät työtehtävät sekä osaa toimia virtualisoidussa ympäristössä. Hän hallitsee myös työasemien ylläpidon ja laiteongelmien ratkaisemisen sekä lähiverkot.

Ohjelmistotuotantoon suuntautunut datanomi ottaa haltuun paitsi laitteistot ja ohjelmistojen käytön myös koodin ohjelmistojen takana: hän osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida ohjelmistoja.

Datanomeilta kysytään yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä, tarkkuutta, loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä tietysti kiinnostusta tietotekniikkaan.

Ohjelmistotuotannon tehtävissä korostuvat tarkkuus ja peräksiantamattomuus, luovuus, kokonaisuuksien hallinta ja projektityöskentelyyn liittyvät taidot. Kielistä datanomi tarvitsee erityisesti englantia.

Osaaville tekijöille on töitä tarjolla! Käytön tukeen erikoistuneet datanomit työskentelevät esimerkiksi IT-tukitehtävissä, käyttäjäkouluttajina tai tietohallinnon projekteissa. Työpaikkoja ovat esimerkiksi asiakkailleen IT-palveluita tarjoavat yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot ja yritykset, jotka palkkaavat omia IT-asiantuntijoita.

Ohjelmistotuotantoon erikoistuneet datanomit aloittavat usein testaustehtävissä ja siirtyvät sitten ohjelmistotuotantoon. Työpaikkoja ovat erilaiset ohjelmistoja tuottavat ja kehittävät yritykset.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijat, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai muuta osaamista jo alalta, polutetaan joustavasti opintoihin ympäri vuoden. Jokaisen opiskelemaan valitun opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 14.2.2020.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi.

Koulutusaika
16.3.2020 - 17.3.2023

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp
 • Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp

Käytön tuen osaamisalan pakolliset osat

 • Ylläpitotehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 30 osp

Ohjelmistotuotannon osaamisalan pakolliset osat

 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
 • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 40 osp

 • Ylläpitotehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 30 osp
 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
 • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
 • Multimediatuotanto, 15 osp
 • Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen, 15 osp
 • Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi, 15 osp
 • Monikanavajulkaisujen toteuttaminen, 15 osp
 • Tietokantojen hallinta, 15 osp
 • Kehitysympäristön käyttö, 15 osp
 • Testaus, 15 osp
 • Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 15 osp
 • Tietoturvan ylläpito, 15 osp
 • Käytön tuen prosessien vakiointi, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Imad Kawani (Kirkkokatu, jatkuva haku)
p. 046 851 5051
imad.kawani@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Tiina Isoviita (Leppävaara)

tiina.isoviita@omnia.fi

Opinto-ohjaaja Kaija Riutta (Kirkkonummi)
p. 050 3680 860
kaija.riutta@omnia.fi