Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja

Omniasta saat todella monipuolisen ja työelämässä arvostetun sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen.

Automaatioasentajat suuntautuvat Omniassa kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiin. Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteiden lisäksi automaatioasentajat opiskelevat teollisuuden sähköasennuksia sekä prosessiautomaatiota. Ammattilaisen työpaikat voivat olla teollisuudessa, jossa käytetään prosessi- ja automaatiotekniikkaa, sekä liike- ja asuinrakennusten kiinteistöautomaation, hälytys- ja valvontajärjestelmien sekä antenni- ja dataverkkoasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Automaatioasentaja myös korjaa ja huoltaa sähkökoneita ja -laitteita. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua myös sähköasentajan töihin.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin.

Opinnoissa korostuvat matemaattiset taidot. Niin opiskelu, kuin automaatioasentajan työ kysyvät loogista päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Automaatioasentajalta kysytään tarkkuutta ja ripeyttä. Ammatti vaatii hyvää fysiikkaa, koska työtehtävissä joutuu työskentelemään hankalissakin paikoissa. Automaatioasentajaa ei huimaa tikapuilla! Työssä tarvitaan myös sorminäppäryyttä. Vialliset sähköasennukset ovat hengenvaarallisia, joten työ täytyy aina tehdä erityisen huolellisesti.

Automaatioasentajat työskentelevät yhteistyössä toisten alojen ammattilaisten kanssa. Ammattilainen taitaa paitsi yhteistyön, myös itsenäisen työskentelyn.

Automaatioasentajat ovat erikoistuneet teollisuuden sähköasentajiksi. Omniasta valmistuneita automaatioasentajia työskentelee esimerkiksi vesilaitoksilla ja elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Automaatioasentajat voivat työskennellä hyvin myös sähköasentajan tehtävissä.

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Leppävaara

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti.
Hakijan odotetaan tutustuvan valintainfon materiaaleihin, jotka löytyvät hakemuksesta.
Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Tutkintoon ei ole pääsykoetta.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnoista viimeistään 7.5.2018.
Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Koulutusaika

Opinnot alkavat 13.8.2018.

Lopullinen opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielikoekorvaavuudesta.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp
  • Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
  • Prosessiautomaatio 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

  • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Eeva-Riitta Kangasmetsä
p. 040 126 4862
eeva-riitta.kangasmetsa@omnia.fi