Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja

Omniasta saat todella monipuolisen ja työelämässä arvostetun sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen.

Automaatioasentajat suuntautuvat Omniassa kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiin. Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteiden lisäksi automaatioasentajat opiskelevat teollisuuden sähköasennuksia sekä prosessiautomaatiota. Ammattilaisen työpaikat voivat olla teollisuudessa, jossa käytetään prosessi- ja automaatiotekniikkaa, sekä liike- ja asuinrakennusten kiinteistöautomaation, hälytys- ja valvontajärjestelmien sekä antenni- ja dataverkkoasennus- ja kunnossapitotehtävissä. Automaatioasentaja myös korjaa ja huoltaa sähkökoneita ja -laitteita. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua myös sähköasentajan töihin.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin.

Opinnoissa korostuvat matemaattiset taidot. Niin opiskelu, kuin automaatioasentajan työ kysyvät loogista päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Automaatioasentajalta kysytään tarkkuutta ja ripeyttä. Ammatti vaatii hyvää fysiikkaa, koska työtehtävissä joutuu työskentelemään hankalissakin paikoissa. Automaatioasentajaa ei huimaa tikapuilla! Työssä tarvitaan myös sorminäppäryyttä. Vialliset sähköasennukset ovat hengenvaarallisia, joten työ täytyy aina tehdä erityisen huolellisesti.

Automaatioasentajat työskentelevät yhteistyössä toisten alojen ammattilaisten kanssa. Ammattilainen taitaa paitsi yhteistyön, myös itsenäisen työskentelyn.

Automaatioasentajat ovat erikoistuneet teollisuuden sähköasentajiksi. Omniasta valmistuneita automaatioasentajia työskentelee esimerkiksi vesilaitoksilla ja elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Automaatioasentajat voivat työskennellä hyvin myös sähköasentajan tehtävissä.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Haku koulutukseen

Seuraava yhteishaun hakuaika on keväällä 2022.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika

Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään ennen opintojen alkua.

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.

Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

  • Oppimisvaikeudet
  • Sosiaaliset syyt
  • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
  • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
  • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Kielitaidon arviointi

Tässä koulutuksessa kielitaitosuositus on B1.1. Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä kielitaitoasi ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osat 180 osp

Pakolliset tutkinnonosat:

  • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
  • Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp

Valinnaiset tutkinnonosat:

  • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
  • Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Eeva-Riitta Kangasmetsä
p. 040 126 4862
eeva-riitta.kangasmetsa@omnia.fi