Laatoitusten suunnittelu ja rakentaminen on olennainen osa viherartesaanin työnkuvaa.
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani (viherrakentaminen)

Viherrakentamisen artesaanit käyttävät traktoreita ja kaivureita rakentaessaan pihojen perustuksia. Viherrakentajat suunnittelevat, perustavat ja rakentavat kivimuureja, kivetyksiä, portaikkoja, sekä pihojen, puistojen ja puutarhojen puurakenteita.

Puutarhan vihertöitä on tarjolla muutaman kurssin verran, mutta Omniassa opetus keskittyy viheralueiden suunnitteluun, kivitöihin ja piharakenteisiin. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä! Työsalissa on hiekkapohja, jonka päälle opiskelijat rakentavat erilaisia kivetyksiä, sekä esimerkiksi vesialtaita.

Opiskelijat tekevät paljon tilaustöitä. Omnialla on kulttuurialan yhteistyökumppaneita myös maailmalla. Viherrakentamisen artesaanit ovat käyneet vaihdossa Euroopan maiden lisäksi Japanissa.

Artesaani on tinkimätön kädentaitaja, jonka ammattitaidon ytimestä löytyy käden tarkkuutta, intohimoa omaan materiaaliin ja pyrkimystä hyvään laatuun.

Viherrakentamisen artesaanin työ kysyy fyysistä kuntoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja tiimipelurin taitoja. Viherrakentaja on säänkestävä ammattilainen, joka ei myöskään voi olla turhan herkkä lialle, pölylle ja melulle!

Viherrakentamisen artesaanit työskentelevät viherrakennusalan yrityksissä, sekä kunnilla, seurakunnilla ja valtiolla viheralueiden ylläpidossa ja rakentamisessa. Työpaikka voi löytyä myös suunnittelutoimistosta.

Monet viheralankin artesaanit perustavat oman yrityksen. Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista!

Suoritus­vaihtoehdot

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Kenelle?

Peruskoulusta, lukiosta tai ulkomailla suoritetusta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, hakevat yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteishaku on auki 20.2.-13.3.2018.

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan Opintopolussa.

Katso miksi kannattaa hakea Omniaan.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.
Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Katso ohjeet opintopolku.fi.

Kielivaatimukset

Koe on tarkoitettu hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielikoekorvaavuuksista.
Kutsumme hakijat kielikokeeseen sähköpostitse.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp
 • Kulttuurilähtöinen valmistaminen 15 osp
 • Toteuttamisen suunnittelu 15 osp
 • Palvelun toteuttaminen 45 osp

Valinnaisen tutkinnon osat 45 osp

 • Asiakaspavelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp
 • Kulttuurin soveltaminen käsityöhön 15 osp
 • Stailaaminen 15 osp
 • Tilaustyön valmistaminen 15 osp
 • Ulkoalueiden hoito 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Ulla Aulavuo
p. 050 351 6075
ulla.aulavuo@omnia.fi