Perustutkinto

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelet saadaksesi ammatin.

Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.

Perustutkinto voidaan opiskella lähiopetuksessa, näyttötutkintona tai oppisopimuksessa. Suoritustavasta riippumatta tutkinnot vastaavat toisiaan.

Perustukinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tämä tarkoittaa noin kolmen vuoden opiskelua. Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittamiseen tarvittava aika on huomattavasti lyhyempi, koska aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista työpaikalla. Omnian opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa työssäoppiminen myös ulkomailla.

Tutkintoon valmistumisen jälkeen voit syventää ammatillista osaamistasi suorittamalla ammatti- ja/tai erikoisammattitutkintoja. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit myös hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Alasivuilta löydät Omnian tarjoamat ammatilliset perustutkinnot.