Opintojen rahoitus

Opintojen rahoittaminen ei tarvitse olla esteenä opiskelulle.

Tutustu eri mahdollisuuksiin saada rahallista tukea opintoihin. Voit saada opintotukea, aikuiskoulutustukea, tai opiskella työttömyyskorvauksella.

Opiskelijan tuet