Kielitaidon arviointi

Saat kutsun Suomen kielen kartoitukseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi. Hakijalle lähetetään kutsu suomen kielen kirjallisen taidon kartoitukseen (tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen).

Jos saat kirjallisesta kartoituksesta riittävän korkean tason, kielitaitosi on riittävä koulutukseen. Tarvittaessa saat vielä kutsun suulliseen arviointiin (keskustelutilanne).

Jos kirjallisen taidon kartoitus jää alle vaadittavan tason, hakuprosessisi päättyy.

Voit saada vapautuksen Suomen kielen kartoituksesta toimittamalla meille todistuksen, josta näemme, että kielitaitosi on riittävä. Voit toimittaa todistuksen InfoOmniaan (Kirkkokatu 16 B, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen haku@omnia.fi

Todistukset, joilla voidaan myöntää vapautus kielikartoituksesta

Kielitaitosuositus B1.1

Sinun ei tarvitse osallistua kielikartoitukseen, jos sinulla on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus. Jos opiskelet aikuisten perusopetuksessa ja olet saamassa päättötodistuksen keväällä tai kesällä, niin lähetä lausunto tästä opinto-ohjaajalta sekä opintorekisteriote.
 • YKI-todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • kotoutumiskoulutuksen, maahanmuuttajanuorten (MANU), Valman tai Mavan todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa B1.1.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.
 • jos olet saavuttanut Omnian kielikokeessa riittävän kielitaidon 24.10.2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen uudestaan.

Kielitaitosuositus A2.2

Sinun ei tarvitse osallistua kielikartoitukseen, jos sinulla on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus. Jos opiskelet aikuisten perusopetuksessa ja olet saamassa päättötodistuksen keväällä tai kesällä, niin lähetä lausunto tästä opinto-ohjaajalta sekä opintorekisteriote.
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • kotoutumiskoulutuksen, maahanmuuttajanuorten (MANU), Valman tai Mavan todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään tasoa A2.2.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.
 • jos olet saavuttanut Omnian kielikokeessa riittävän kielitaidon 24.10.2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen uudestaan.

Muut todistukset

Sinun ei tarvitse osallistua kielikartoitukseen, jos olet suorittanut jonkin seuraavista

 • perusopetuksessa suoritettu toinen kotimainen kieli (suomi). Koskee englannin tai ruotsin kielellä perusopetuksen suorittaneita.
 • lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
 • lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
 • lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille.
 • Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Todistukset eivät vanhene.

Lisätietoja antaa
Laura Lindeman
Asiantuntija
0438257266
Laura.Lindeman@omnia.fi