Kielikoekorvaavuudet

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai joiden kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, saavat sähköpostitse kutsun kielitaidon arviointiin.

Kielitaidon arvioinnista voi saada vapautuksen toimittamalla todistuksen suomen kielen osaamisesta sähköpostitse haku@omnia.fi.

Kielikokeista vapauttavat todistukset

Kielitaitosuositus B1.1

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos

 • Hakijalla on suomen kielisen perusopetuksen päättötodistus.
 • Hakija on suorittanut perusopetuksessa vähintään arvosanalla 7 toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän (esim. ruotsin kielellä perusopetuksen käyneet).
 • Hakija on suorittanut perusopetuksen koko oppimäärän vähintään arvosanalla 7 jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille (aineopiskelijat).
 • Hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
 • Hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
 • Hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille.
 • Hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.
 • Hakija on suorittanut hyväksytysti valtakunnallisen kielikokeen tai jossain toisessa oppilaitoksessa kielikokeen, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään B1.1. Myös Omnian kielitesti, jolla on todettu kielitaito riittäväksi B1.1-tason koulutukseen hyväksytään.
 • Hakijalla on kotoutumiskoulutuksen, maahanmuuttajanuorten (MANU), Valman tai Mavan todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään B1.1.
 • Hakijalla on suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

Kielitaitosuositus A2.2

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos

 • Hakijalla on jokin edellä olevan listan todistuksista.

Huomaa tasolla A2.2:

 • YKI-todistuksessa riittää, että kaksi osa-aluetta on vähintään taso 3, kaksi osa-aluetta saa olla alle 3 (myös perustason YKI-todistus käy, jos siinä on kaikki neljä osa-aluetta taso 2).
 • Kotoutumiskoulutuksen lopputodistuksessa kaikkien neljän osa-alueen on oltava vähintään A2.2.
 • Maahanmuuttajanuorten (MANU) koulutuksen todistuksessa kaikkien neljän osa-alueen on oltava vähintään A2.2.
 • Valman tai Mavan todistuksessa kaikkien neljän osa-alueen on oltava vähintään A2.2.
 • Jossain toisessa oppilaitoksessa suoritetusta kielikokeesta saadussa todistuksessa kaikkien neljän osa-alueen on oltava vähintään A2.2. Myös Omnian kielitesti, jolla on todettu kielitaito riittäväksi A2.2-tason koulutukseen hyväksytään.

Todistukset eivät vanhene.

Lisätietoja antaa
Laura Lindeman
Asiantuntija
043 825 7266
laura.lindeman@omnia.fi