Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Voit hakea erikoisammattitutkintokoulutukseen, jos sinulla on alan peruskoulutuksen jälkeen alan työkokemusta vähintään viisi vuotta tai alan työkokemuksen kautta kertynyt tarvittava osaaminen. Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia alan vaativimmissa tehtävissä. Tutkinnon jälkeen voit päivittää osaamistasi Omnian tarjoamien täydennyskoulutusten avulla, tai hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Alasivuilta löydät Omnian tarjoamat erikoisammattitutkinnot.