Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Miten kehität työvalmennusta työyhteisössäsi? Omnian valmennuksessa ryydität omaa osaamistasi työvalmentajana ja työelämän asiantuntijana: saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä työn haasteisiin, verkostoidut, tutustut erilaisiin työympäristöihin ja opit toisilta.

Valmennus sopii erinomaisesti työvalmentajille, sekä asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää työvalmennusta ja edistää työntekijöiden työhyvinvointia työyhteisössään. Opinnot vievät työtäsi ja työyhteisöäsi harppauksen eteenpäin, sillä teet omaan työhösi liittyvän kehittämishankkeen ja toteutat työpaikallasi yksilö- tai ryhmävalmennuksen.

Työvalmentajalta kysytään monipuolista tietopohjaa, myönteistä ajattelua, kehittäjän asennetta, sekä vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työ on ratkaisukeskeistä valmentamista, sekä työvalmennuksen prosessien ja palveluiden kehittämistä.

Omnia toteuttaa myös räätälöityjä valmennusohjelmia yrityksille ja muille organisaatioille. Tutustu mahdollisuuksiin ja kysy lisää!

Työvalmentaja on uusi ammatti, joka on syntynyt yhteiskunnan ja työelämän murroksen myötä. Työvalmentajaa tarvitaan työpaikoilla työssä jaksamisen edistäjänä, sekä erilaisissa muutos- ja siirtymävaiheissa.

Erikoisammattitutkinto tarjoaa kehittämishenkiselle ammattilaiselle mahdollisuuden suunnata omaa osaamistaan työvalmennukseen. Ratkaisukeskeisille työvalmennuksen ammattilaisille on työelämässä kysyntää!

Kenelle?

Työvalmennustehtävissä toimivat, joiden työ koostuu alan vaativimmista tehtävistä kuntoutus- koulutus- tai sosiaalialalla, alan yrityksissä, yhdistyksissä, oppilaitoksissa tai työpajoissa. Edistät esimerkiksi työllistymistä, työn jatkumista, työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä tuet ja autat hankalassa elämäntilanteissa olevia. 

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku ja hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Kaikki kutsut toimitamme sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku.aikuisopisto(at)omnia.fi.

Hakijan soveltuvuus alalle

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Tällä alalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista.

Lisää tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löydät Opetushallituksen määräyksestä.

Koulutusaika

Tutkintoon valmentava koulutus sisältää 17 lähiopetuspäivää.

Toteutus

Tutkintoon valmentava koulutus toteutetaan valmentavalla työotteella. Työnohjaukselliset pienohjausryhmät kokoontuvat lähiopetuspäivien välissä. Valmentava koulutus sisältää työ ja verkko-opiskelua sekä omaan työhön liittyvän kehitysprojektin. Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Valmistavassa koulutuksessa käsiteltäviä asioita ovat työvalmennusta ohjaavat lait, erilaiset yksilö- ja ryhmävalmennuksen menetelmät, moniammatillisen verkoston mahdollisuudet, työlainsäädäntö, ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja tulevaisuuden visiointi.

Jos opiskelijalla on jo tutkinnossa vaadittava osaaminen, hän voi suorittaa tutkinnon ilman valmistavaa koulutusta. Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtaistamissuunnitelma.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta:

  • Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa
  • Asiakkaan työvalmennusprosessissa toiminen
  • Työelämäosaaminen ja työvalmennuksessa vastuuhenkilönä toiminen

Lisäksi valitaan yksi valinnainen tutkinnon osa:

  • Työvalmennuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
  • Yrittäjänä toiminen työvalmennuksessa

Katso tutkinnon e-perusteet.

Hinta

Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Opiskelijamaksu 480 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa sekä mahdolliset muut kustannukset esim. materiaalikustannukset

Tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksena.

Lisätietoja antaa

Pia Miettinen, tutkintovastaava, p. 040 126 4960, pia.miettinen@omnia.fi

Suvi Nieminen, kouluttaja  p.  0500 595 649, suvi.nieminen@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

Opiskelun keskeytyksestä, erosta tai aloituksen siirtämisestä on ilmoitettava lomakkeella, joka löytyy Omnian www-sivuilta, opiskelijan ohjeista ja lomakkeista.

Muutokset mahdollisia.