Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Haluatko uudistaa oman organisaatiosi palveluja? Kuuluuko ketterä kehittäminen organisaationne toimintatapaan? Kiinnostaako palvelumuotoilu ja tarvitseeko organisaatiosi rohkeaa kokeilukulttuuria? Tule mukaan kehittämään organisaatiosi palveluja ketterästi palvelumuotoilun keinoin!

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on käytännöllinen ja innostava koulutus kaikille palvelujen kehittämisestä vastaaville. Koulutus sisältää työpajoja, asiantuntijapuheenvuoroja, keskusteluja, harjoituksia, itsenäistä opiskelua ja vertaisoppimista sekä ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöohjausta.

Koulutuksesta saat työkaluja palvelujen ketterään kehitystyöhön ja asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen. Pääset ohjatusti suunnittelemaan organisaatiotasi hyödyntävän palvelujen kehitysprojektin, johon saat tarvittaessa yksilösparrausta. Tutustut palvelumuotoilun menetelmiin sekä vaikuttavaan viestintään ja pääset pohtimaan tuotteistusta osana palvelujen kehittämistä.

”Palvelumuotoilu elää koko ajan toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuessa. Tuotekehitystyön tulee olla kartalla ja reagoida muutoksiin proaktiivisesti. Koulutuksesta sain hyviä työkaluja, jotka tukevat tuotteistamisen ja kehitystyön eri vaiheita”
Kaija Toivakka, S.M.A.R.T. Thinking Oy. Lue Kaijan kokemuksia Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää opiskelijalta sellaisia työtehtäviä, joissa hänellä on mahdollisuus tehdä omaan tai toimeksiantajan organisaatioon tuotteen, palvelun tai toimintamallien kehittämiseen liittyviä tuotekehitystöitä. Lisäksi tarvitaan avointa mieltä ja kiinnostusta uuden oppimiseen, keskusteluun ja ideointiin sekä sitoutumista oman itsensä kehittämiseen.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Kenelle?

Parasta panosta palvelujen kehittämiseen valmennusohjelma on suunnattu kaikille palvelujen kehittämisen parissa työskenteleville henkilöille. Valmennusohjelmassa saat käytännön työkaluja palvelujen kehittämiseen, organisaatiosi asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja kokeilukulttuurin edistämiseen.

Haku koulutukseen
19.4.2021 - 14.10.2021

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Vastuukouluttaja haastattelee hakijat ja varmistaa, että hakijan työtehtävät mahdollistavat tutkinnon suorittamisen. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan sähköpostilla. Sinun kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

Koulutusaika
9.11.2021 - 31.12.2022

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaan. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.
Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

6.5.2021 aloittavaan ryhmään ehdit liittyä mukaan 31.5.2021 asti.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue lisää kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Kyseessä on ammatillinen tutkinto, jonka osaaminen näytetään tekemällä käytännön työtehtäviä. Opintojesi alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, itseopiskelua sekä työssä oppimista.
Koulutuksen voit suorittaa myös verkko-opintoina.

Lue lisää totetussuunnitelmasta

  Koulutuksen sisältö

  Koulutus muodostuu innostavista koulutuspäivistä, oppimistehtävistä, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, pienryhmäohjauksesta ja työssä oppimisesta.
  Koulutuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita.

  Valmennus muodostuu palvelujen kehittämisen aihealueista, palvelujen muotoilusta sekä kokeilukulttuurin ja viestinnän työkaluista.

  Valmennuspäivien aiheita ovat

  •  Orientaatio ja ketterä palvelujen kehitystyö
  •  Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen
  •  Kehitysprojektin käynnistys - esimerkkejä ja käytännön kokemuksia
  •  Kehitysprojektin suunnittelu ja johtaminen
  •  Palvelumuotoilu 1 ja 2
  •  Innovaattorina toimiminen organisaatiossa
  •  Brändin rakentaminen ja kehittämisprojektin sparraus
  •  Tuotteistus osana palvelun kehitystä
  •  Viestintä ja some
  •  Kiitorata – Palvelut lentoon -messut

  Lue lisää tutkinnonperusteista

  Koulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa, jotta voit toteuttaa opintoihin kuuluvia oppimistehtäviä työssäsi.

  Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

  Hinta

  Omaehtoisen koulutuksen hinta on 690 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

  Lisätietoja antaa

  Kouluttaja Jenni Heinonen p. 040 647 5199, jenni.heinonen@omnia.fi

  Peruutusehdot

  Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

  Muutokset mahdollisia.