Lähiesimiehenä toimiminen on tiimityötä

Tekniikan erikoisammattitutkinto työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä toimiville

Työskenteletkö esimiehenä, tai kolkutteletko työssäsi esimiesporrasta? Omnian valmennusohjelma tarjoaa tiiminvetäjille, lähiesimiehille ja työnjohtajille mahdollisuuden syventää johtamisosaamistaan ja menestyä työssään.

Valmennuspäivät rakentuvat luennoista, toiminnallisesta tekemisestä, keskusteluista ja yhdessä oppimisesta. Omnian käyttämät kouluttajat ovat kokeneita ammattilaisia, joiden alustuksista ammennat uusia ideoita työhösi ja opit uusia menetelmiä arjen johtamiseen.

Opinnot vievät työtäsi harppauksin eteenpäin, koska suunnittelet ja toteutat omaan työhösi liittyvän kehittämishankkeen ja analysoit omia esimiestaitojasi.

Valmennusohjelma on suunnattu tiiminvetäjille, lähiesimiehille ja työnjohtajille. Tekniikan erikoisammattitutkinto sopii hyvin myös vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat siirtymässä työnjohto- tai esimiestehtäviin.

Omnia toteuttaa myös räätälöityjä valmennusohjelmia yrityksille ja muille organisaatioille. Tutustu mahdollisuuksiin ja kysy lisää! HUOM! Tämän voisi linkittää henkilöstö- ja täydennyskoulutuksiin ohjaavalle sivulle

Tekniikan erikoisammattitutkinto on askel kohti esimiestehtäviä. Arvostettu tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä hankittua osaamista, ja se avaa usein työelämässä uusia mahdollisuuksia.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Esimiehet tai asiantuntijat päivittäisissä työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä. Sopii myös heille, jotka ovat siirtymässä työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin omassa organisaatiossaan.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Muutokset mahdollisia.

Opiskelijavalinta

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme mm. opiskelijavalintaa koskevat ilmoitukset sähköpostilla. Lisätietoja: haku.aikuisopisto(at)omnia.fi.

Koulutusaika

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Ilman aikaisempaa osaamista koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Harkinnanvarainen valinta

Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.

Toteutus

Valmennusohjelma toteutetaan käytännönläheisesti ja työelämälähtöisesti hyödyntäen lähi- ja verkko-opintoja, itsenäistä työskentelyä sekä työssä oppimista. Valmennuspäivät (max 12 kpl) valitaan yhdessä ryhmävastaavan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Valmennusohjelma tukee tutkinnon suorittamista ja antaa uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. Opiskelu suoritetaan työn ohessa. 

 Valmennuspäivien teemoja ovat mm:

 •  Suorituksen ja talouden johtaminen vastuualueella
 • Palvelutuotannon ja prosessien kehittäminen
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Työyhteisötaidot ja haastavat tilanteet
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Projektijohtaminen

 Opetuskieli on suomi.

 Opiskelu on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

 •  Työnjohtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden:

 • Prosessinjohtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Asiakaspalvelun johtaminen
 • Ammatinharjoittajana toimiminen

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan käytännön työssä ja toiminnassa.

Tarpeen mukaan voit suorittaa myös tutkinnon osan.

Hinta

Opiskelijamaksu on 650 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Voi kysyä myös oppisopimusta alueesi oppisopimustoimistosta. Tällöin opiskelija maksaa vain Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 euroa.

Lisätietoja antaa

Outi Paatola, kouluttaja, p. 046 851 3649, outi.paatola@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu. Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.