Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto sopii viestinnän ja markkinoinnin parissa työskenteleville sekä organisaation toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille. Tutkinto soveltuu niin järjestöissä, julkisella sektorilla kuin liike-elämän palveluksessa työskenteleville.

Koulutuksessa on vahva yhteiskunnallisen markkinoinnin painotus. Koulutus antaa uusia eväitä asiakaslähtöisyyteen, segmentointiin ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen sekä markkinointiviestinnän eri keinojen käyttöön.
Koulutus on suunnattu henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin edistäminen ja muutoksen aikaansaaminen ihmisten käyttäytymisessä, olipa kyseessä tupakoinnin vähentäminen, kestävä kehitys, kierrättäminen, ruokahävikin vähentäminen tai liikunnan lisääminen.

Opiskelujen aikana perehdytään ihmisten käyttäytymiseen ja käyttäytymisteorioihin, opitaan ymmärtämään mikä motivoi kohderyhmää ja tutustutaan eri tutkimusmenetelmiin. Tämän lisäksi koulutuksessa annetaan työkaluja oman toiminnan ja omien viestintätaitojen kehittämiseen. Luennoilla käydään myös läpi esim. digitaalista markkinointiviestintää, esiintymistaitoja ja talouden tunnuslukuja projektien kannattavuuden ja budjetoinnin kannalta.

Työkokemusta markkinointiviestinnän ja/tai viestinnän tehtävistä. Työpaikkasi voi olla järjestössä, julkisella sektorilla tai liike-elämän palveluksessa.

Markkinoitiviestinnän erikoisammattitutkinnossa voi valita joko markkinointiviestinnän strategisen suunnittelun tai johtamisen osaamisalan. Johtamisen osaamisala sopii vaativissa markkinointiviestinnän asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, kuten markkinointipäälliköille. Markkinointiviestinnän suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville sopiva valinta on suunnittelun osaamisala.

Hakijalla on oltava työpaikka, jossa tutkinnon voi suorittaa, koska tutkinto suoritetaan näyttönä työpaikalle.
Markkinointiviestinnän muutosagenttina edistät hyvinvointia ja edesautat ihmisten käyttäytymisen muutosta. Työtehtäviesi teemoja voivat olla esimerkiksi tupakoinnin vähentäminen, kestävä kehitys, kierrättäminen, ruokahävikin vähentäminen tai liikunnan lisääminen.

Kenelle?

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto sopii viestinnän ja markkinoinnin parissa työskenteleville sekä organisaation toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille. Tutkinto soveltuu niin järjestöissä, julkisella sektorilla kuin liike-elämän palveluksessa työskenteleville.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella. Hakijoihin otetaan yhteyttä puhelimitse viimeistään hakuajan loppuessa.

Hakijoilta vaaditaan työkokemusta markkinointiviestinnän ja/tai viestinnän tehtävistä.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joten opiskelijalla pitää olla sellainen työpaikka, jossa tutkinto on mahdollista suorittaa.
Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku@omnia.fi.

Koulutusaika

Lähiopetuspäivä noin kerran kuukaudessa, päivän pituus klo 9 - 16.

Tämän koulutuksen kaikki lähiopetuspäivät ovat suomenkielisiä, luentomateriaaleista osa saattaa olla englanniksi.

Toteutus

Opiskelun aikana opiskelija tulee tuottaamaan omiin työtehtäviinsä liittyviä projekteja/tehtäviä, jotka kuuluvat opiskelijan valitsemiin tutkinnon osiin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Markkinointiviestinnän projektisuunnitelma
 • Markkinointiviestinnän toimenpidesuunnitelma
 • Oman toiminnan ja osaamisen kehittämissuunnitelma
 • Asiakkuusmarkkinointisuunnitelma / Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitelma.
Koulutuksen sisältö

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa, jotka ovat Markkinointiviestinnän strateginen johtaminen ja Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu. Ensin mainitussa opiskelija suorittaa kaksi pakollista tutkinnon osaa ja yhden valinnaisen. Suunnittelun osaamisalan valinnut suorittaa yhden pakollisen ja kaksi valinnaista.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Markkinointiviestinnän strateginen johtaminen
 • Markkinointiviestinnän projektin johtaminen
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus.

Valinnaiset:

 • Markkinointiviestinnän projektin johtaminen (vain suunnittelun osaamisala)
 • Asiakkuusmarkkinointi
 • Brändin johtaminen
 • Digitaalinen markkinointiviestintä
 • Markkinointiviestinnän tehokkuuden johtaminen.
Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 550 €.
Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava Sari Kunnas, p. 040 126 7420, sari.kunnas@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.