Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

”Opin Omniassa hyviä käytäntöjä keittiömestarin työhön ja muun muassa kannattavan ravintolatoiminnan laskemista. Omniassa on parasta pitkään kokemukseen perustuva opetus. Huippua oli hyvin asiantuntevat ja hauskat opettajat!”
– Omniasta valmistunut Jiri Rönkä

Työskenteletkö esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalalla, tai kolkutteletko työssäsi esimiesporrasta? Omnian valmennusohjelmassa hiot käytännön esimiesosaamista.

Opinnot vievät työtäsi harppauksin eteenpäin, sillä keskityt juuri niihin tehtäviin joita omalla työpaikallasi on joka tapauksessa tehtävä. Aiheita voivat olla esimerkiksi: perehdytyskansio, omavalvontasuunnitelma tai analyysi jostakin muusta työpaikalla kuntoon laitettavasta aihepiiristä.

Opiskelijoista muodostuu ryhmä, jossa eri näkökulmat rikastuttavat keskustelua. Koulutus on hieno mahdollisuus verkostoitua, tutustua erilaisiin työympäristöihin ja oppia toisilta.

”Pari kuukautta opiskeltuani, on vahvistunut tunne siitä, että olen oikealla tiellä. Koulutuksen tehtävät ovat vahvistaneet osaamistani ja olen joutunut tutkimaan osa-aluetta, joka kuuluu alaan, muttei varsinaisesti jokapäiväisessä työssä tule vastaan”, Saija Seppänen, HUS Asvia Catering. Lue Seppäsen kokemuksia majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön koulutuksesta.

Esimiehen työssä asenne ratkaisee! Hyvällä esimiehellä on vahva ja monipuolinen ammatillinen osaaminen ja kokemus, ja hän on innostunut esimiestyöstä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto antaa valmiuksia ja osaamista käytännön esimiestyöhön. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi keittiömestarina tai ravintolapäällikkönä.

Kenelle?

Koulutus soveltuu alan opintoja suorittaneille tai/ja alalla työskenteleville, jotka haluavat pätevöityä suorittamalla majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon. Koulutukseen osallistuminen vaatii 3 - 5 v työkokemusta tai vastaava osaaminen.

Edellytyksenä on kuitenkin toimiminen työsuhteessa esimiehenä tai esimiehen sijaisena majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikassa, jossa vähintään on kaksi alaista.

Haku koulutukseen
9.3.2021 - 6.8.2021
Opiskelijavalinta

Kaikki kutsut toimitamme sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku@omnia.fi.

Koulutusaika
18.8.2021 - 19.8.2022

Koulutukseen on jatkuva haku. Tutkintovastaava on yhteydessä hakijoihin aloituksen osalta.

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Toteutus

Valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähi- ja etäopetuksesta.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta osasta.

Pakolliset osat:

  • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
  • Esimiehenä toimiminen
  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 

Valinnaiset osat:

  • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
  • Kehittämisprojektin toteuttaminen
  • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
  • Tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta
  • Muun erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa.

Voit myös suorittaa tutkinnon osan tai osia tarpeesi mukaan (osatutkinto).

Hinta

400 euroa.

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava / kouluttaja Bruno Stalder
p. 046 851 5088 tai bruno.stalder(at)omnia.fi

Muuta tietoa

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.