Liike-elämä ja johtaminen

Johtamisen / Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Oletko valmis astumaan kohti uutta? Omnian suosittu valmennusohjelma tarjoaa esimiehille ja johtotehtävissä toimiville mahdollisuuden hioa osaamista ja menestyä johtajana.

Kuukausittaiset valmennuspäivät rakentuvat asiantuntijoiden alustuksista, toiminnallisesta tekemisestä ja keskusteluista. Saat koulutuksesta työkaluja valmentavaan johtajuuteen, ratkaisukeskeisiin menetelmiin, talouden ohjaukseen, prosessi- ja projektijohtamiseen sekä vuorovaikutustaitojesi kehittämiseen. Omaan johtamiseen liittyvä kehityshanke vie sinua ja yritystäsi harppauksen eteenpäin.

Lähtökohtina ovat oman työyksikön toiminnan ja omien johtamistaitojen kehittäminen. Osallistuja arvioi omaa johtajuuttaan ja laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman 360-johtamispalautekyselyn pohjalta sekä kehittää oman vastuualueensa toimintaa tekemällä kehittämisprojektin.

Koulutuksessa verkostoidut, tutustut erilaisiin työympäristöihin ja opit toisilta. Omnian käyttämät kouluttajat ovat kokeneita ammattilaisia!

Valmennusohjelma on suunnattu yksityisen ja julkisen sektorin johto-, esimies-, tai asiantuntijatehtävissä toimiville, sekä pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille, joiden työ on johtamista, esimiestyötä sekä organisaation, henkilöstön ja verkostoyhteistyön kehittämistä.

Omnia toteuttaa myös räätälöityjä valmennusohjelmia yrityksille ja muille organisaatioille. Tutustu mahdollisuuksiin ja kysy lisää!

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot kehittävät ja syventävät johtotehtävissä toimivien ammattitaitoa ja osaamista. Arvostettu tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä hankittua osaamista ja se avaa usein työelämässä uusia mahdollisuuksia.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä tai julkisella sektorilla toimiville johtajille, päälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka johtavat ja kehittävät oman vastuualueensa tai yrityksensä toimintaa.

Haku koulutukseen
29.5.2018 - 28.10.2018

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.

Koulutusaika
6.11.2018 - 28.2.2020

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä. Koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta.

Toteutus

Valmennusohjelma kehittää ihmisten ja toiminnan johtamisen osaamista. Se antaa lisävalmiuksia oman vastuualueen nykytilan arviointiin, strategian toteutukseen, esimiestyön ja omien johtamistaitojen kehittämiseen sekä tuo selkeyttä päätöksentekoon muuttuvissa tilanteissa.

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, ohjauksesta sekä työssä oppimisesta. Valmennuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen/kaikille yhteisen tutkinnon osan sekä yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden:

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Yrityksen strategian kehittäminen
 • Oman johtamisosaamisen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi:

 • Verkostojen johtaminen
 • Työyhteisön johtaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Prosessien kehittäminen
 • Asiakkuuksien kehittäminen
 • Talouden kehittäminen

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan johtamistehtävissä omassa käytännön työssä ja toiminnassa.

Tarpeen mukaan voi suorittaa myös tutkinnon osan.

Valmennuspäivien teemoja ovat mm:

 • Strateginen johtaminen
 • Palvelutuotannon ja prosessien kehittäminen
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Työyhteisötaidot ja haastavat tilanteet
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Projektijohtaminen

Opetuskieli on suomi.

Tavoite

Menestyvällä johtajalla on taito analysoida, haastaa ja uudistaa ajattelua sekä tekemistä. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa strategian toteuttamista ja kehittää omia johtamistaitoja sekä tehostaa oman vastuualueen tuloksellista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on suorittaa Johtamisen (JET) tai Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJET).

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 750 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Heli Weiste heli.weiste@omnia.fi  p. 040 681 2424

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.
Muutokset mahdollisia.