Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, sosiaali ja terveydenhuoltoala

Haluatko kehittyä johtajana ja esimiehenä sosiaali- ja terveysalalla? Kaipaatko uusia näkemyksiä toiminnan kehittämiseen? Pohditko mitä on kestävä kehitys sosiaali- ja terveysalalla?

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle suunnattu koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden arvioida ja kehittää oman organisaation toimintaa ja taloutta, toimintaprosesseja, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä sekä omaa johtamisosaamista. Koulutuksen avulla toiminnan rakenteet ja kriittiset kohdat kirkastuvat, huomio kiinnittyy tärkeimpiin kehittämisalueisiin. Kehittämisalueiden työstämisessä on apuna kokeneita kouluttajia ja muita asiantuntijoita.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtamistehtävissä jo toimiville sekä yrittäjille, jotka johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta sekä kehittävät toiminnan tuloksellisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtamistehtävissä jo toimiville sekä yrittäjille, jotka johtavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta sekä kehittävät toiminnan tuloksellisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Haku koulutukseen
23.5.2019 - 31.12.2019

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Koulutusaika
31.10.2019 - 31.3.2021

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Toimipiste

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Kirkkokatu 16 A, Espoo.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, ohjauksesta sekä työssä oppimisesta. Koulutuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kehittää ja syventää johtamistehtävissä toimivien ammattitaitoa ja osaamista. Arvostettu tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä hankittua osaamista ja se avaa usein työelämässä uusia mahdollisuuksia.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnonosat, joista valitaan kaksi 

  • strategiatyön johtaminen
  • projektin johtaminen
  • työyhteisön kehittämisen johtaminen
  • henkilöstön ja osaamisen johtaminen
  • asiakkuuksien johtaminen
  • talouden johtaminen
  • tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen
  • tutkinnonosa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus on käytännönläheistä ja vuorovaikutteista. Oppimisen tukena on verkko-oppimisympäristö.

Näytöt suoritetaan omissa työtehtävissä. Koulutuksen toteuttaa Omnia yhdessä alan kokeneiden verkostokouluttajien kanssa. Opetuskieli on suomi.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 750 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Seija Wahlström, p. 040 126 7666, seija.wahlstrom@omnia.fi  

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.