Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto järjestöille

Haluatko kehittyä järjestöjohtajana ja esimiehenä? Kaipaatko uusia näkemyksiä järjestösi toiminnan kehittämiseen? Pohditko mitä on kestävä kehitys järjestöissä?

Järjestön toiminnanjohtaja, päällikkö, esimies tai asiantuntija – tule opiskelemaan ja verkostoitumaan kollegoiden kanssa sekä keskustelemaan järjestömaailman ajankohtaisista teemoista johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Koulutuksessa käsitellään järjestöjen toimintaympä­ristön muutoksia, kestävää kehitystä, strategian merki­tystä, toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa sekä lainsäädännön ja eettisen toiminnan periaatteita. Lisäksi koulutusohjelmassa paneudutaan valmentavaan johtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Arvioit ja kehität myös omaa toimintaasi ja osaamistasi johtaja­na 360°-kyselyn avulla. Saat palautetta johtamisestasi ja kehityt juuri niissä aihealueissa, jotka koet itse tärkeiksi.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu järjestön toiminnanjohtajille, päälliköille, esimiehille tai asiantuntijoille.

Haku koulutukseen
28.1.2019 - 27.8.2019

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.

Koulutusaika
7.5.2019 - 30.9.2020

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Toimipiste

Omnia, Kirkkokatu 16 A, Espoo

Toteutus

Kyseessä on ammatillinen tutkinto, jossa osaaminen osoitetaan näytöin omissa johtamistehtävissä käytännön työssä ja toiminnassa.

Valmentavassa koulutuksessa kehität osaamistasi hen­kilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta ja tutkinnon vaativan ammattitaidon osoitat päivittäisessä työssäsi. Koulutus sisältää asiantuntija­puheenvuoroja, ryhmäkeskusteluja ja vertaisoppimis­ta opiskelijakollegoilta, case-harjoituksia, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja etäopiskelua verkossa. Koko­naisuuteen kuuluu myös pienryhmä- ja yksilöohjausta tutkinnon suorittamiseen.

Opetuskieli on suomi. Tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. 

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Johtajana toimiminen, 80 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista opiskelija valitsee kaksi:

  • Strategiatyön johtaminen, 50 osp
  • Projektin johtaminen, 50 osp
  • Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
  • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
  • Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
  • Talouden johtaminen, 50 osp
  • Tuotanto- tai palveluprosessin johtaminen, 50 osp

Tarpeen mukaan voi suorittaa myös tutkinnon osan.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 750 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Pirkko Taipale, p. 040 1267 664, pirkko.taipale@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu. 

Muutokset mahdollisia.