Liike-elämä ja johtaminen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Uudistunut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa esimiehille ja johtotehtävissä toimiville sekä yrittäjille mahdollisuuden hioa osaamista ja menestyä johtajana.

Koulutuspäivät rakentuvat asiantuntijoiden alustuksista, toiminnallisesta tekemisestä ja keskusteluista. Saat koulutuksesta työkaluja, kuinka johdat strategiaa käytännön tasolle ratkaisukeskeisiin menetelmiin, miten kehität omaa johtamisosaamistasi, suunnittelet ja seuraat taloutta sekä kuinka johdat toimintaa ja henkilöstöä.

Lähtökohtina ovat oman vastuualueen tai yrityksen johtaminen sekä toiminnan ja omien johtamistaitojen kehittäminen. Koulutuksessa verkostoidut, tutustut erilaisiin työympäristöihin ja opit toisilta.

Omnian käyttämät kouluttajat ovat kokeneita ammattilaisia!

Koulutus oli  yksi parhaimpia koulutuskokemuksiani järjestelyjen puolesta. Ne olivat aivan huippuluokkaa! Opiskelijat saivat tukea eikä ketään jätetty yksin. - Opiskelija Filip Häyrynen

Lue blogiportaalistamme Filip Häyrysen opiskelijahaastattelu Omnian JET-koulutuksesta.

Koulutus on suunnattu yksityisen tai julkisen sektorin johtamistehtävissä toimiville sekä yrittäjille, jotka johtavat yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta sekä kehittävät toiminnan tuloksellisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omnia toteuttaa myös räätälöityjä valmennusohjelmia yrityksille ja muille organisaatioille. Tutustu mahdollisuuksiin ja kysy lisää!

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kehittää ja syventää johtamistehtävissä toimivien ammattitaitoa ja osaamista. Arvostettu tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä hankittua osaamista ja se avaa usein työelämässä uusia mahdollisuuksia.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä tai julkisella sektorilla toimiville johtajille, päälliköille, esimiehille, asiantuntijoille ja yrittäjille, jotka johtavat ja kehittävät oman vastuualueensa tai yrityksensä toimintaa.

Haku koulutukseen
29.11.2019 - 31.12.2020

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Voit liittyä mukaan koulutukseen joustavasti vuoden 2020 aikana.

Opiskelijavalinta

Vastuukouluttaja haastattelee hakijat ja varmistaa, että hakijan työtehtävät mahdollistavat tutkinnon suorittamisen.

Koulutusaika
6.10.2020 - 30.4.2022

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 1 vuosi.

Toteutus

Koulutus kehittää ihmisten ja toiminnan johtamisen osaamista. Se antaa lisävalmiuksia oman vastuualueen nykytilan arviointiin, strategian toteutukseen, esimiestyön ja omien johtamistaitojen kehittämiseen sekä tuo selkeyttä päätöksentekoon muuttuvissa tilanteissa.

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, ohjauksesta sekä työssä oppimisesta. Koulutuspäiviä on keskimäärin kerran kuukaudessa. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Johtajana toimiminen, 80 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista opiskelija valitsee kaksi:

  • Strategiatyön johtaminen, 50 osp
  • Projektin johtaminen, 50 osp
  • Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
  • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
  • Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
  • Talouden johtaminen, 50 osp
  • Tuotanto- tai palveluprosessin johtaminen, 50 osp

Kyseessä on ammatillinen tutkinto, jossa osaaminen osoitetaan näytöin omissa johtamistehtävissä käytännön työssä ja toiminnassa.
Tarpeen mukaan voi suorittaa myös tutkinnon osan.
Opetuskieli on suomi.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 750 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Seija Wahlström p. 040 126 7666
seija.wahlstrom@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu. 

Muutokset mahdollisia.