Erikoisammattitutkinto

Omnian ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla hankit työelämässä tarvittavaa osaamista ja syvennät työelämätaitojasi mennäksesi eteenpäin. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Tutkinnot ovat tarkoitettu jo työelämässä oleville henkilöille ja ne voi suorittaa joustavasti työn ohessa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla osoitat myös osaamisesi ja hankit pätevyyden jo hallitsemistasi taidoista. Voit opiskella myös oppisopimuksella omassa työssäsi ja täydentää teoriaosaamistasi lähipäivillä oppilaitoksessa.

Voit hakea erikoisammattitutkintokoulutukseen, jos sinulla on alan peruskoulutuksen jälkeen alan työkokemusta vähintään viisi vuotta tai alan työkokemuksen kautta kertynyt tarvittava osaaminen.

Erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia alan vaativimmissa tehtävissä. Tutkinnon jälkeen voit päivittää osaamistasi Omnian tarjoamien täydennyskoulutusten avulla, tai hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Alasivuilta löydät Omnian tarjoamat erikoisammattitutkinnot.