Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnon voit suorittaa näyttötutkintona tai oppisopimuksessa.

Tutkinnot antavat kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakouluopintoon johtaviin opintoihin. (kuuluu kaikkiin tutkintoihin)

Alasivuilta löydät Omnian tarjoamat erikoisammattitutkinnot.