Arvosanojen korottaminen valmistumisen jälkeen

Voit parantaa jatko-opintomahdollisuuksiasi korottamalla tutkintosi arvosanoja valmistumisen jälkeen.

Omniassa voit korottaa ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden (esim. ruotsia, äidinkieltä ja matematiikkaa) arvosanoja valmistumisen jälkeen, ja parantaa samalla mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin. Arvosanojen korottaminen tehdään tällä hetkellä voimassa olevien perusteiden mukaan. Perusteet löydät Opintopolun e-perusteista.

Maksut

Hyväksytyn arvosanan korottamisesta perimme 50-150 € maksun.

  • Jos arviointi koskee yhteisten tutkinnon osien osa-aluetta, on maksu 50 €.
  • Jos ammatillisen tutkinnon osan arvosanan korottaminen eli näyttö toteutetaan Omniassa tai opiskelijan omalla työpaikalla, peritään arvioinnista 100 €.
  • Kun näyttö suunnitellaan ja toteutetaan arvosanana korottajalle uudessa työympäristössä, maksu on 150 €. 

Opiskelumaksun ja hyväksytyn arvosanan korottamismaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta opiskelijan vähävaraisuuden perusteella päättää rehtori.

Lisätietoja antaa
InfoOmnia
09 2319 8360
info@omnia.fi

Lisätietoa:
InfoOmnian sivut