Yrittäjän ammattitutkinto

Tukea yrityksen perustamiseen aloittavalle yrittäjälle

Kun haluat perustaa oman yrityksen, Yrittäjän ammattitutkinto antaa sinulle rohkeutta ja valmiuksia toteuttaa sen. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja kannattavaan liiketoimintaan: saat välineitä esimerkiksi liiketoiminnan suunnitteluun, yrityksen rahoitukseen sekä markkinointiin ja myyntiin. Asiantuntevien kouluttajien avulla kehität ideaa eteenpäin aina yrityksen perustamiseen asti. Opinnoista tarttuu mukaan tärkeitä yrittäjyyden valmiuksia, kuten peräksiantamattomuutta, itsensä ilmaisua ja toisinajattelua.

Tukenasi on myös pienyrittäjien yrittäjäverkosto. Yrittäjätarinat innostavat ja koulutuksen aikana syntyy uusia ideoita ja verkostoja. Ja mikä tärkeintä, monet idean aihiot jalostuvat opintojen aikana kannattavaksi liiketoiminnaksi.

”Koulutuksen toteutus, sisältö, ajankohta ja kesto oli täydellisen sopiva omaan elämäntilanteeseeni. Koulutuksen tuomat opit kulkevat yrittäjyydessä mukana melkein päivittäin”,
Markku Hietanen, WoimanKivi Ky. Lue Hietasen haastatttelu.

Jos toimit jo yrittäjänä, saat yrittäjän ammattitutkinnosta nostetta liiketoimintaan

Omnia tarjoaa käytännöllisen ja innostavan valmennusohjelman yrittäjille. Saat työkaluja liiketoimintasi jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksemme keskeisiä oppeja on ennakointi, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, joiden kautta yrityksesi saa tuloksia aikaan.

Valmennusohjelmassa mukana olleiden mielestä erityisen suuri arvo on vertaistuella, jonka yrittäjä saa toisilta ohjelmassa mukana olevilta yrittäjiltä. Valmennuksessa mukana olevat yrittäjät muodostavat uuden verkoston, jonka kautta löytyy uusia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.

Tule mukaan vertaistesi joukkoon matkalle kohti jatkuvaa liiketoiminnan kehittämistä.

”Hektisen työn ja lapsiperhearjen ohessa yrityksen kehittämistyö olisi ollut haastavaa, ellei olisi ollut sovittuja koulutuspäiviä, jolloin tähän voisi keskittyä kunnolla”, yrittäjä Aino Pennanen sanoo. Vaikka hän tiesikin koulutuksen teemoista paljon, teorian käytäntöön vieminen oli jäänyt arjen työn jalkoihin".
Aino Pennanen, yrittäjä, Next organisation Oy. Lue Pennasen haastattelu.

Yrittäjä on rohkea ja uskaltaa ottaa riskejä, jotka ovat hallittavissa. Yhteistyökyky, verkostoitumistaidot ja täsmällisyys ovat ominaisuuksia, joita tarvitaan asiakassuhteissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Epävarmuutta täytyy sietää, sitkeys ja paineensietokyky ovat yrittäjällä lähes myötäsyntyisiä.

Yrittäjyys ei kuitenkaan vaadi supermiehen voimia! Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa, tai esimerkiksi harrastuksissa; ahkeruus, oma-aloitteisuus, sosiaaliset taidot, itseluottamus ja halu kehittyä riittävät hyvin.

Lue yrittäjien kokemuksia yrittäjäopinnoista:

Yrittäjän ammattitutkinnon antaa sinulle valmiudet työskennellä yrittäjänä ja syventää osaamistasi. 

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista tai toimivat jo yrittäjinä. Alkuun pääset sillä, että sinulla on ajatus tulevasta yrityksestäsi. Jo yrittäjinä tomivat, voivat syventää yrittäjäosaamistaan koulutuksen avulla.

Haku koulutukseen
Opiskelijavalinta

Hakijat haastatellaan ennen lopullista valintaa tutkinnon suorittajaksi.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan sähköpostilla. Sinun kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

Koulutusaika

Vuonna 2021 koulutuksen voit aloittaa seuraavina ajankohtina:

19.4.2021
20.9.2021
22.11.2021

Tutkintoon sisältyy 10 lähipäivää, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen taso B1.1. Lue lisää kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Kyseessä on ammatillinen tutkinto, jonka osaaminen näytetään tekemällä käytännön työtehtäviä. Opintojesi alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, itseopiskelua sekä työssä oppimista.

Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Koulutuksen sisältö

Aloittavat yrittäjät
Koulutus muodostuu yritystoiminnan suunnittelusta, yritystoiminnan käynnistämisestä sekä tuotteistamisesta.  

Jo yrittäjänä toimivat
Koulutus muodostuu yritystoiminnan analysoinnista ja kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista sekä tuotteistamisesta.

Koulutuspäivien aiheita ovat mm. mitä on yrittäjyys Suomessa, kuinka toimit yrittäjänä, miten teet liiketoimintasuunnitelman, miten käynnistät yritystoiminnan, kuinka otat selvää tarpeellisista verkostoista, miten käynnistät myynnin ja markkinoinnin sekä miten järjestät rahoituksen.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 450 €.
Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Ilkka Gramén, p. 040 1267 173, ilkka.gramen@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.