Yrittäjän ammattitutkinto

Kun sinulla on halu oppia ja yrittää, on yrittäjyyden alkupääoma jo kasassa.

Omniassa kuljet yrittäjän polkua yhdessä toisten samanhenkisten opiskelijoiden kanssa. Yhdellä on jo kokemusta yrittäjänä toimimisesta, toisella liikeidea kristallinkirkkaana ja kolmannella ehkä vasta yrittämisen kipinä kytemässä. Verkostoituminen, tiimissä oppiminen ja kokemusten jakaminen ovat yrittämisen kovinta ydintä ja tätä Omniassa on tarjolla.

Yrittäjät kehittävät koulutuksessa omaa yritystään ja yrittäjyyttä suunnittelevat saavat selkärankaa yrityksen suunnitteluun ja käynnistämiseen. Yrittäjän ammattitutkinto tarjoaa käytännön työkaluja kannattavaan liiketoimintaan: saat välineitä esimerkiksi liiketoiminnan suunnitteluun, yrityksen talouden johtamiseen, tuotteistamiseen, sekä markkinointiin ja myyntiin.

Yrittäjä on rohkea ja uskaltaa ottaa riskejä, jotka ovat hallittavissa. Yhteistyökyky, verkostoitumistaidot ja täsmällisyys ovat ominaisuuksia, joita tarvitaan asiakassuhteissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Epävarmuutta täytyy sietää, sitkeys ja paineensietokyky ovat yrittäjällä lähes myötäsyntyisiä.

Yrittäjyys ei kuitenkaan vaadi supermiehen voimia! Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa, tai esimerkiksi harrastuksissa; ahkeruus, oma-aloitteisuus, sosiaaliset taidot, itseluottamus ja halu kehittyä riittävät hyvin.

Yrittäjän ammattitutkinto tarjoaa työkaluja liikeideasi terävöittämiseen, yritystoimintasi suunnitteluun, käynnistämiseen tai kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin. Opinnoista tarttuu mukaan tärkeitä yrittäjyyden valmiuksia, kuten peräksiantamattomuutta, itsensä ilmaisua ja toisinajattelua.

Yrittäjätarinat innostavat ja koulutuksen aikana syntyy uusia ideoita ja verkostoja. Ja mikä tärkeintä, monet idean aihiot jalostuvat opintojen aikana kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Haluat laajentaa verkostojasi ja tehdä tuloksellista myyntiä

Muuttuva toimintaympäristö vaatii yrittäjältä laajaa ja uudenlaista osaamista. Sinun tulee toimia asiakaslähtöisesti ja osata hyödyntää uudet sosiaalisen median mahdollisuudet asiakashankintaan ja asiakkuuksien kehittämiseen. Yrittäjän ammattitutkinnon valmennus antaa sinulle työkaluja kehittää yritystäsi, yhteistyöverkostojasi ja yrityksesi liiketoimintaa sekä hyödyntää toimintaympäristöä ja omaa osaamistasi aiempaa tehokkaammin.      

Mitä valmiuksia tarvitsen?

Yrittäjän ammattitutkinnon kautta pääset syventämään osaamistasi kannattavan yritystoiminnan pyörittämisessä. Sinulla on jo toimiva yritys ja haluat tuoreita eväitä yrittäjänä toimimiseen. Haluat verkostoitua sekä löytää uusia mahdollisuuksia ja keinoja saavuttaa tavoitteesi yrittäjänä. Valmennuksen osa-alueina ovat myynti- ja markkinointi, asiakkuuksien johtaminen, hinnoittelu sekä tuotteen ja palvelun rakentaminen.

Minkälaisiin tehtäviin valmistun?

Tutkintoon johtava valmennus ja ohjattu itseopiskelu antavat sinulle osaamista toteuttaa omaa yritystoimintaa tuloksellisemmin, tehokkaammin ja omia voimavaroja paremmin kohdentaen. Tutkinto sijoittuu tasolle 4 kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkitojen viitekehyksessä. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Hakijat haastatellaan ennen lopullista valintaa tutkinnon suorittajaksi.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan sähköpostilla. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan pyynnöstä myös kirjeitse.

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

Koulutusaika

Tutkintoon sisältyy 12 lähipäivää, klo 9-16, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Toteutus

Tutkinto on näyttötutkinto, jolloin osoitat tutkinnon vaatiman ammattitaidon omassa päivittäisessä työssäsi. Opintojesi alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tarvittavaan ammattitaidon hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen.

Kehität osaamistasi tutkintoon valmentavan koulutuksen avulla. Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, itseopiskelua sekä työssä oppimista. Voit myös suorittaa tutkinnon ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista, jos sinulla on riittävä tutkinnon vaatima osaaminen.

Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle, tavoitteena on suorittaa Yrittäjän ammattitutkinto, yritystoiminnan kehittämisen osaamisala. Tämä edellyttää yhden pakollisen: yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan: myynti- ja markkinointi sekä tuotteistaminen hyväksyttyä suorittamista.

Lähiopetuspäivissä tarjoamme sinulle työkaluja yrityksesi liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen ja talouslaskelmien tekemiseen sekä tietoutta yrittäjänä toimimiseen ja omien voimavarojen vaalimiseen. Lisäksi tarjoamme sinulle käytännön vinkkejä myynti- ja markkinointisuunnitelman tekemiseen, asiakkuuksien johtamiseen, hinnoitteluun sekä tuotteen ja palvelun rakentamiseen. Tavoitteena on koulutuksen ja tutkinnon suoritettuasi, että osaat yrittäjänä kohdentaa osaamisesi ja vahvuutesi parhaalla tavalla, jotta liiketoimintasi menestyy ja kasvaa.

Pakollisen tutkinnon osan ”Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen” keskeinen koulutussisältö

 • Oman yrityksen mahdollisuudet ja riskit suhteessa toimintaympäristön kehitysnäkymiin ja omien asiakkaidensa tarpeisiin
 • Omiin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät kilpailutekijät
 • Tehokas ja taloudellinen toiminta
 • Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen
 • Yhteistyöverkostojen arviointi ja vuorovaikutteiset toimintatavat
 • Työyhteisötaidot, oman työn suunnittelu, kehittäminen ja seuranta

 Valinnaisten tutkinnon osien keskeinen koulutussisältö

 • Myynti ja markkinointi
 • liikeidean mukaisten markkinoinnin ja myynnin kohderyhmien, aikataulun, markkinointimenetelmien ja –kanavien määrittely
 • realististen markkinointi- ja myyntisuunnitelmien laatiminen, toiminnan toteuttaminen ja seuranta
 • lakien ja säädösten huomioiminen tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa ja myynnissä
 • asiakashankinta ja asiakkuuksien johtaminen
 • ympäristövastuu ja oman alansa eettiset periaatteet

 Tuotteistaminen

 • tuotantokustannusten ja markkinoiden selvittäminen
 • palvelu- tai tuotetarjonnan testaaminen toimintaympäristössä ja edelleen kehittäminen
 • tuote- tai palvelukonseptin hinnoittelu markkinatilanne huomioiden
 • lainsäädännön, sopimusten ja sitoumusten noudattaminen
 • oppaiden, esitteiden ja lomakkeiden toteuttaminen
 • asiakaspalautteen kerääminen ja tulkitseminen

 Saat yleiskuvan Yrittäjän ammattitutkinnon sisällöstä ja osaamisalueista, kun käyt tutustumassa tutkinnon osiin www.oph.fi tai https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/515319/naytto/tiedot ja teet www.osaan.fi testin. 

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 450 €+tutkintomaksu 58€.

Oppisopimuskoulutuksessa maksat vain Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58€.

Lisätietoja antavat Omnia Koulutus, Työelämä- ja yrityspalvelut

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antavat Omnia Koulutus, Työelämä- ja yrityspalvelut

Asiantuntija, Terhi Haapaniemi  040 126 7213, terhi.haapaniemi(at)omnia.fi

Asiantuntija, Annukka Honkonen 040 126 7136, annukka.honkonen(at)omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

Muutokset mahdollisia.