Vartijan ammattitutkinto

Turvallisuusalan merkitys kasvaa jatkuvasti, ja ammattilaisilta kysytään ajantasaista koulutusta ja osaamista. Mielenkiintoinen ala myös kehittyy vauhdilla. Omniassa suoritat monipuolisen vartijan ammattitutkinnon, jonka myötä laajennat turvallisuusalan ammattiosaamistasi.

Ammattitutkinto avaa uusia mahdollisuuksia työssä: tutkinnon myötä voit edetä urallasi ja halutessasi kouluttautua edelleen. Tutkinnon myötä syvennät osaamista ja lisäät mahdollisuuksia työskennellä yksityisen turvallisuusalan erilaisissa tehtävissä.

Vankan teoriapohjan lisäksi tutkintoon sisältyy soveltavia harjoituksia ja työssäoppimista.

Turvallisuusalan työtehtävissä avainominaisuuksia ovat luotettavuus, vastuullisuus, oma-aloitteinen ote työhön sekä luontevat asiakaspalvelutaidot.

Useissa turvallisuusalan työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja henkistä tasapainoa.

Vartijan ja järjestyksenvalvojan työ on turvallisuusriskien ennaltaehkäisyä. Yksityisen turva-alan tehtävissä työskentelet esimerkiksi vartiointiliikkeessä piiri- tai paikallisvartioinnissa, vahtimestarina, raha- ja arvokuljetuksessa, hälytys- tai valvomotehtävissä, turvallisuustekniikan parissa tai myymälätarkkailijana.

Vartijan ammattitutkinto mahdollistaa turvallisuusalan vaativammat työtehtävät esimerkiksi suunnittelijana ja esimiehenä.

Tutkinto antaa hyvän pohjan, jos aiot jatkaa opintoja esimerkiksi turvallisuusalan ammattikorkeakoulussa tai Poliisiammattikorkeakoulussa. Tutkinnon jälkeen voit suorittaa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon ja jatkaa opiskelua myös rikosseuraamusalan, rajavartiolaitoksen ja puolutusvoimien ammatteihin.

Suoritus­vaihtoehdot

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu alan työssä oleville.

Haku koulutukseen
4.12.2017 - 28.1.2018

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Hakijan soveltuvuusalalle

Lisää tietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy oheisesta linkistä:

Opetushallituksen määräys 27/011/2015 5.6.2015

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot/muut_maaraykset

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku@omnia.fi.

Koulutusaika
5.3.2018 - 1.3.2019

Lähiopetus toteutetaan perjantai päivisin klo 8-15, 1-2 kertaa kuukaudessa.

Mikäli olet jo suorittanut Väliaikaisen vartijan koulutuksen ja Vartijan koulutuksen on opetusta noin kahtena päivänä kuukaudessa.

Mikäli aloitat Väliaikaisen vartijan koulutuksesta ja Vartijan koulutuksesta opinnot toteutetaan päivässä klo 8.00- 16.00 ja osa iltaopetuksena 16.00-20.00, 2-5 päivänä viikossa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu omalla työpaikalla tai työssäoppimispaikalla

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielivaatimukset

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi kutsutaan sähköpostilla suomen kielen kokeeseen (taso B1.1).

Toteutus

Opiskelu sisältää työssä oppimista työssäoppimispaikassa tai omalla työpaikalla, lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opetusta, yksilö- ja ryhmätehtäviä. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Päätoimisen opiskelun edellytys on 25h/vko. Tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti myös työn ohessa opiskellen.

Tutustu turvallisuusalaan Opintopolku.fi video: https://opintopolku.fi/wp/story/vartija/

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö määritellään jokaiselle opiskelijalle erikseen henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Koulutuksen sisältöön vaikuttaa opiskelijan työtehtävät, aiemmin hankittu ammattiosaaminen, työkokemus ja henkilökohtainen motivaatio.

Tutkinto muodostuu kuudesta (6) pakollisesta ja kahdesta (2) valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Vartijan työn perusteet
 • Vartijan peruskurssi
 • Vartiointitoiminta turvallisuusalalla
 • Pelastustoiminta
 • Turvallisuustekniikka
 • Uhkatilanteiden hallinta

Valinnaisiset tutkinnon osat:

 • Vastaanottopalvelut
 • Paikallisvartiointi
 • Piirivartiointi ja hälytystehtävät
 • Myymäläturvallisuus
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kuljetusturvallisuus
 • Henkilöturvallisuus
 • Turvatarkastus
 • Yrittäjyys
Hinta

450 €.

Lisätietoja antaa

Koulutusvastaava Mia Kivelä, p. 046 851 5041, mia.kivela(at)omnia.fi
Opinto-ohjaaja, Päivi Hiltunen, paivi.hiltunen(at)omnia.fi, puhelin: 046 851 5025

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena yhteishenkilö
Koulutustarkastaja Terhi Haapaniemi, terhi.haapaniemi(at)omnia.fi, puhelin: 040 1267213

Peruutusehdot

Opiskelun keskeytyksestä, erosta tai aloituksen siirtämisestä on ilmoitettava lomakkeella, joka löytyy Omnian nettisivuilta: Opiskelijalle/ Opiskelijan sivut/Ohjeet ja lomakkeet

Muutokset mahdollisia.