Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Omnian koulutus tarjoaa tuoreinta tietoa puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen uusista tuulista. Ammattitutkinnon myötä roolisi työpaikalla yleensä kasvaa, ja työnkuvaan voi sisältyä esimerkiksi toisten työntekijöiden ohjaamista ja perehdyttämistä.

Meillä voit valita joko kiinteistönhoitajan, teknisen kiinteistönhoitajan, laitoshuoltajan tai toimitilahuoltajan ammattitutkinnon sinua kiinnostavan osaamisalan mukaan.

Eteneminen alalla on mahdollista, kun kehittää osaamistaan työssä ja koulutuksessa. Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala työllistää hyvin.

Monikulttuurisuus on työssä arkipäivää. Jos haluat kansainvälistä työkokemusta, Omnia on sinulle juuri oikea paikka. Erinomaiset kansainväliset yhteydet mahdollistavat työssäoppimisjaksot ulkomailla.

Opiskeluun kuuluu oleellisena osana työelämässä oppiminen alan työpaikoissa. 

Kiinteistönhoitajan ja teknisen kiinteistönhuoltajan työssä kysytään vankan tietopohjan ohella vastuullisuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta. Hyvät vuorovaikutustaidot ja asiakaspalveluhenkisyys korostuvat tässä monipuolisessa työssä.

Laitoshuoltajan ja toimitilahuoltajan työ on itsenäistä ja kysyy tarkkuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Asiakaslähtöisyys, ympäristötietoisuus ja laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä ovat työssä tärkeää.

Kiinteistönhoitajat työskentelevät asuin- ja liikerakennusten kiinteistönhuoltotehtävissä ja vastaavat erityisesti kiinteistön toimintakunnon ylläpidosta.

Tekniset kiinteistönhuoltajat työskentelevät asuin- ja liikerakennusten kiinteistönhuoltotehtävissä ja vastaavat teknisten järjestelmien käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä huoltotoimenpiteistä.

Laitoshuoltajat työsktentelevät sairaaloissa, palvelutaloissa sekä muissa terveyden- ja sosiaalihuoltoalan työpaikoissa. Työtehtävät voivat sisältävät myös asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä kuten ruokahuoltotehtäviä.

Toimitilahuoltajat työskentelevät mm. oppilaitoksien, päiväkotien, uimahallien, hotellien ja toimistokiinteistöjen puhtaanapidossa. Toimitilahuoltaja pitää tilat puhtaana ja huolehtii kiinteistön toimivuudesta.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu alalla työskenteleville tai alan perustutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja toimia vastuullisimmissa tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.

Haku koulutukseen
16.9.2019 - 31.12.2019
Opiskelijavalinta

Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku@omnia.fi.

Koulutusaika
13.1.2020 - 13.1.2021

Koulutus alkaa 13.1.2020.

Tutkintovastaava on hakijaan yhteydessä.
Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Koulutus on sisältää oppilaitospäiviä/-iltoja, itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, ja työssäoppimista, mikäli opiskelijalla ei ole alan työpaikkaa.
Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Koulutussopimus edellyttää työssäoppimispaikkaa.
Päätoimisena opiskelijana toimimiseen tarvitaan 25h/vko.

Koulutuksen sisältö

Kiinteistöhoidon osaamisala valinnaiset pakolliset tutkinnon osat: 

 • Kiinteistöhoitaja (AT) Kiinteistön toimintakunnon ylläpito 45osp
 • Tekninen kiinteistönhoitaja LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito 45osp

Toimitilahuollon osaamisala valinnaiset pakolliset tutkinnon osat:

 • Laitoshuoltaja Laitoshygieniapalvelut 45osp
 • Toimitilahuoltaja (AT) Ylläpitosiivouspalvelut 45osp

Molemmilla osaamisaloilla pakollinen tutkinnon osa:

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15osp

Lisäksi valitaan valinnaisia tutkinnon osia 90osp

 • Avustamis- ja asiointipalvelut 30osp
 • Elintarviketeollisuuslaitosten puhtauspalvelut 30osp
 • Erityiskohteiden siivouspalvelut 30osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 30osp
 • Huonekasvien huoltaminen 15osp
 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 30osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 30osp
 • Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus 30osp
 • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito 30osp
 • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut 30osp
 • Laitoshuoltopalvelut 30osp
 • Laitoshygieniapalvelut 45osp
 • Liikennevälineiden puhtauspalvelut 30osp
 • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito 45osp
 • Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpito 30osp
 • Oppilaitos- ja päiväkotien puhtauspalvelut 30osp
 • Perussiivouspalvelut 30osp
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 30osp
 • Puhdastilojen puhtauspalvelut 30osp
 • Rakennussiivouspalvelut 30osp
 • Tekstiilien huoltaminen 30osp
 • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut 30osp
 • Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut 30osp
 • Työhön opastaminen 30osp
 • Työpaikkaohjaajana toimiminen 30osp
 • Uima-allas ja kylpylätilojen puhtauspalvelut 30osp
 • Uima-allas järjestelmien huolto ja ylläpito 30osp
 • Ulkoalueiden hoitokoneiden käyttö ja huolto 15osp
 • Ylläpitosiivouspalvelut 45osp
 • Ympäristöhuoltopalvelut 30osp
Hinta

Tutkinnon voi suorittaa joko omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena.

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 500 €.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Elli Grahn

elli.grahn@omnia.fi
040 126 7188