Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto henkilökohtaisille avustajille

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto henkilökohtaisille avustajille syventää ammatitaitoasi henkilökohtaisena avustajana toimimisessa. Koulutus on suunnattu jo alalla työskenteleville ja äskettäin alaa vaihtaneille.

Ammattitutkinto syventää jo työelämässä hankittua ammattitaitoa. Koulutus soveltuu siis parhaiten henkilöille, jotka haluavat edelleen kehittää ja syventää osaamistaan henkilökohtaisena avustajana.

Tutkinnon myötä syvennät osaamista ja lisäät mahdollisuuksia työskennellä henkilökohtaisena avustajana. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena/koulutussopimuksella, eli koulutus edellyttää oppisopimus-/työssäoppimispaikkaa.

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet  jo työskennellyt erilaissa avustamis- ja asiointitehtävissä. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma ennen koulutuksen aloitusta. Aiemmin hankittu osaaminen huomoidaan suunnitelmassa ja se vaikuttaa myös opiskeluaikaan.

Henkilökohtainen avustaja kunnioittaa asiakastaan ja kohtaa hänet ja hänen perheensä luontevasti, on auttamishaluinen ja kiinnostunut toisista ihmisistä.

Henkilökohtaisella avustajalla korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, psyykkinen tasapaino, hyvä fyysinen kunto, kyky koskettaa toista ihmistä, sekä luovuus.

Henkilökohtainen avustaja on valmis auttamaan asiakastaan kaikissa arjen töissä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi ruuanlaitossa avustaminen, siivous, ulkoilu ja asiointipalvelut asiakkaan oman toimintakyvyn ja tarpeet huomoiden.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto henkilökohtaisille avustajille avaa uusia mahdollisuuksia työssä: tutkinnon myötä voit edetä urallasi ja halutessasi kouluttautua edelleen.

Koulutus antaa valmiudet toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaan kotona tai hoivakodeissa. Monikulttuurisuus on henkilökohtaisen avustajan työssä arkipäivää. Koulutus on myös ponnahduslauta mahdollisille jatko-opinnoille hoiva- tai kodinhoitopuolella tai yrittäjyyteen.

Kenelle?

Koulutus soveltuu parhaiten henkilöille, jotka haluavat edelleen kehittää ja syventää osaamistaan henkilökohtaisen avustajana. Koulutus on suunnattu jo alalla työskenteleville ja äskettäin alaa vahitaneille. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena/koulutussopimuksella. Koulutus edellyttää oppisopimus-/työssäoppimispaikkaa.

Haku koulutukseen
26.7.2021 - 1.10.2021
Koulutusaika
18.10.2021 - 18.10.2022

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista.

Toteutus

Monimuoto-opetus, lähiopetus, päiväopetus

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Asiakslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15osp)
  • Henkilökohtaisen avustajana toimiminen (45osp)

Lisäksi valitaan kolme valinnaista tutkinnon osaa.

Hinta

Tutkinnon voi suorittaa pelkästään oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on maksuton.
Omaehtoisen koulutuksen hinta on 500 euroa.

Lisätietoja antaa

Jaana Nisumaa
Jaana.Nisumaa@omnia.fi
p. 040 126 4933