Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan asiakkaat ovat pieniä, mutta heidän ilonsa ja murheensa voivat olla vuoren kokoisia. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena osaat huomioida jokaisen lapsen yksilönä ja toimit luotettavana aikuisena omalle ryhmällesi.

Ammattitutkinto tähtää juuri sinun osaamisesi syventämiseen. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on helppo suorittaa työn ohessa: lähiopetusta on noin yhtenä iltana viikossa. Yhteiset koulutustuokiot täyttyvät antoisista keskusteluista, pohdinnoista ja yhdessä ryhmän kanssa oppimisesta. Usein käy niin, että tunneilta ei malttaisi lähteä pois!

Teorian ja luento-opetuksen väliin mahtuu myös verkko-opintoja, ryhmätöitä, oppimistehtäviä pienryhmissä ja itsenäistä työskentelyä. Tämä koulutus on todellinen tukipaketti oman työn kehittämiseen.

Perhepäivähoitajan asiakaskunta on vaativaa, pienten suusta palaute tulee välittömästi. Työssä kysytään monipuolista osaamista lasten kehityksestä, vastuuntuntoa, rauhallisuutta, luovuutta ja aimo annos järjestelykykyä. Perhepäivähoitaja on turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsista ja arvostaa jokaista lasta omana itsenään.

Usein työ on itsenäistä lasten kanssa työskentelyä, jota tehdään omassa tai lapsen kodissa, tiiviissä yhteistyössä perheiden kanssa. Kun muistat vielä pitää itsesi hyvässä fyysisessä kunnossa, työ lasten kanssa sujuu kuin leikki!

Perhepäivähoitajat työskentelevät kunnallisessa tai yksityisessä perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäiväkodissa vastuullisina varhaiskasvattajina. Monet toimivat yksityisinä perhepäivähoitajina. Omnian yrittäjäopinnot antavat hyvät eväät yrittäjänä toimimiseen.

Tutkinnon suoritustapoja ei ole määritelty.