Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan asiakkaat ovat pieniä, mutta heidän ilonsa ja murheensa voivat olla vuoren kokoisia. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena osaat huomioida jokaisen lapsen yksilönä ja toimit luotettavana aikuisena omalle ryhmällesi.

Ammattitutkinto tähtää juuri sinun osaamisesi syventämiseen. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on helppo suorittaa työn ohessa: lähiopetusta on noin yhtenä iltana viikossa. Yhteiset koulutustuokiot täyttyvät antoisista keskusteluista, pohdinnoista ja yhdessä ryhmän kanssa oppimisesta. Usein käy niin, että tunneilta ei malttaisi lähteä pois!

Teorian ja luento-opetuksen väliin mahtuu myös verkko-opintoja, ryhmätöitä, oppimistehtäviä pienryhmissä ja itsenäistä työskentelyä. Tämä koulutus on todellinen tukipaketti oman työn kehittämiseen.

Perhepäivähoitajan asiakaskunta on vaativaa, pienten suusta palaute tulee välittömästi. Työssä kysytään monipuolista osaamista lasten kehityksestä, vastuuntuntoa, rauhallisuutta, luovuutta ja aimo annos järjestelykykyä. Perhepäivähoitaja on turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsista ja arvostaa jokaista lasta omana itsenään.

Usein työ on itsenäistä lasten kanssa työskentelyä, jota tehdään omassa tai lapsen kodissa, tiiviissä yhteistyössä perheiden kanssa. Kun muistat vielä pitää itsesi hyvässä fyysisessä kunnossa, työ lasten kanssa sujuu kuin leikki!

Perhepäivähoitajat työskentelevät kunnallisessa tai yksityisessä perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäiväkodissa vastuullisina varhaiskasvattajina. Monet toimivat yksityisinä perhepäivähoitajina. Omnian yrittäjäopinnot antavat hyvät eväät yrittäjänä toimimiseen.

Suoritus­vaihtoehdot

Oppisopimuskoulutuksessa voit opiskella ammatin työn yhteydessä. Se on työpaikallasi tapahtuvaa työssä oppimista, jota täydennät tietopuolisilla opinnoilla valitsemassasi oppilaitoksessa.

Kenelle?

Henkilöille, joilla on työkokemusta alalta.

Haku koulutukseen

Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti pitkin vuotta.

Ota yhteyttä Omnian oppisopimuskoulutukseen:

p. 09 2319 9890 tai 040 126 4804
oppisopimus@omnia.fi

Opiskelijavalinta

Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi.

Koulutusaika

Koulutus alkaa työnantajan ja Omnian oppisopimuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Kielivaatimukset

Riittävä kielitaito vaaditaan. Tarvittaessa järjestetään testaus.

Toteutus

Tietopuolinen koulutus toteutetaan alan oppilaitoksessa.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta perhepäivähoitajana
  • Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa
  • Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen
  • Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat työpaikan mukaan.

Tutkinnon osat suoritetaan näyttötutkintoina, jotka muodostuvat erillisistä tutkintotilaisuuksista.

Hinta

Opiskelu on maksutonta, tutkintomaksu 58,-.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuskoulutus

Marja Rajala
p. 043 824 3212
marja.rajala@omnia.fi

Peruutusehdot

Tutkintomaksua (58,-) ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja eroaa tai keskeyttää opintonsa tutkinnon suorittamiseen ilmoittautumisen jälkeen.