Karttapallo.
Ammattitutkinto

Opastuspalvelujen ammattitutkinto

Haluatko opiskella matkailualan ammattilaiseksi, matkaoppaaksi? Tervetuloa opiskelemaan Opastuspalvelujen ammattitutkintoa Omniaan, Espooseen!

Matkaopas on kuin kala vedessä eri kulttuurien edustajien seurassa. Matkaoppaan ominaisuuksiin kuuluu joustavuus, idearikkaus, hyvä yleissivistys ja kielitaito sekä oppimisen nälkä.

Jokainen päivä on erilainen, sillä matkaoppaan rooli vaihtelee asiakaskunnan, iän, kansallisuuden ja toiveiden mukaan. Lyhyesti sanoen matkaopas on moniosaaja. Hän on luontainen asiakaspalvelija, joka tuntee opastamansa alueen, osaa kertoa historiasta, kulttuurista ja nähtävyyksistä innostavilla tarinoilla.

Matkaopaskoulutuksen aikana opit suunnittelemaan, tuotteistamaan, hinnoittelemaan, markkinoimaan ja toteuttamaan erilaisia opastuspalveluja asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Matkaopaskoulutus mahdollistaa työskentelyn oppaana tai matkanjohtajana kotimaassa tai ulkomailla. Lisäksi jos valitset paikallisoppaana toimimisen näytön pääkaupunkiseudulla, voit tutkinnon suoritettuasi hakea Helsinki oppaat ry:n (HOT) jäsenyyttä ja auktorisoitua viralliseksi Helsinki-oppaaksi.

Lue lisää Helsinki-oppaiden yhdistysten sivuilta.

”Antoisinta ja kiinnostavinta opinnoissa olikin uuden oppiminen matkailualasta Suomessa ja ulkomailla. Sain uutta tietoa mm. mielenkiintoisista majoitus- ja matkakohteista Suomessa sekä erilaisista matkailualan yrityksistä. Opin myös lainsäädännön, matkailualan hinnoittelun, verotuksen ja yrittäjyyden perusasioita”
Emil Anton, matkaopas ja tietokirjailija. Lue Antonin haastattelu.

Koulutukseen vaaditaan alan perusopintoja tai monipuolista työkokemusta asiakaspalvelutehtävistä.

Matkailun ammattilainen sopeutuu muuttuviin ja yllättäviin tilanteisiin. Hän on joustava, omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja halun kehittyä alalla.

Matkailualalla arvostetaan lisäksi hyvää ja monipuolista kielitaitoa sekä laajaa yleissivistystä. Tällä hetkellä on erityisesti pula saksaa ja espanjaa puhuvista oppaista.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittanut matkaopas työskentelee laatutietoisesti sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, oppaana tai matkanjohtajana kotimaassa tai ulkomailla.

Matkaopas työskentelee matkatoimistojen, matkanjärjestäjien, liikenneyhtiöiden ja elinkeinoelämän palveluksessa itsenäisenä ammatin harjoittajana tai freelancerina.

Voit valita erikoisteemasi mukaisesti työskentelyn erikoisoppaana esim. museossa, luontokohteissa, arkkitehtuurin tai musiikin parissa tai historiallisissa kohteissa. Matkaopas voi myös valita kotimaan paikallisoppaana toimimisen tai erikoistua matkanjohtajan työhön kotimaassa tai ulkomailla.

Kenelle?

Sinulla on alan perusopintoja tai työkokemusta matkailu-, ravitsemis-, tai asiakaspalvelutehtävistä. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, olet idearikas, rakastat esiintymistä, asiakaspalvelutyötä ja puhut vähintään yhtä vierasta kieltä sujuvasti (muu kuin suomi tai ruotsi).

Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan, tuotteistamaan, hinnoittelemaan, markkinoimaan ja toteuttamaan erilaisia opastuspalveluja asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Haku koulutukseen
10.3.2021 - 9.8.2021
Opiskelijavalinta

Haastattelut ovat viikolla 21-22 sekä viikolla 33. Valintapäätöksestä kerrotaan haastattelun jälkeen.
Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi.
Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku@omnia.fi 

Koulutusaika
6.9.2021 - 31.5.2022

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Ilman aikaisempaa osaamista koulutus kestää keskimäärin 6 – 9 kk.
Voit osoittaa osaamisesi suoraan näytössä, ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on jo tutkinnossa vaadittava osaaminen.
Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä (HOKS) opintojen alussa.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kutsutaan sähköpostilla suomen kielen kokeeseen tarvittaessa (taso B1.1.).

Toteutus

Koulutus aloitetaan 6.9.2021. Koulutus on monimuotokoulutusta, sisältäen lähiopetusta, vierailukäyntejä, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua ja tiedon hankintaa sekä valmistautumista näyttöihin.

Lähiopetus on pääosin klo 15-19 välisenä aikana, maanantai-keskiviikko, 8-10 kertaa/kk syyskuu-joulukuu.

Tutkintoon sisältyy opintomatka Nizzaan.  Matkan opiskelijan osuus on 300 €.

Opetuskieli on suomi.

 

Koulutuksen sisältö

Opastuspalvelujen ammattitutkinto 120 osp

Pakollinen tutkinnon osa:
Opastuspalvelun tuotteistaminen ja toteuttaminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp:
• Paikallisoppaana toimiminen 25 osp
• Opastaminen vieraalla kielellä 25 osp
• Erikoisoppaana toimiminen 25 osp
• Kotimaan matkanjohtajana toimiminen 35 osp
• Ulkomaan matkanjohtajana toimiminen 35 osp

Jos valitset paikallisoppaana toimiminen pääkaupunkiseudulla, voit tutkinnon suoritettuasi hakea Helsingin oppaat ry:n (HOT) jäsenyyttä ja auktorisoitua viralliseksi Helsinki-oppaaksi. Lue lisää Helsinki-oppaiden yhdistysten sivuilta

Hinta

Koulutuksen hinta 400 € (lisäksi 300 € Nizzan matka)

Lisätietoja antaa

Pia Paakkunainen, opettaja, p. 040 126 7130, pia.paakkunainen@omnia.fi
Satu Mähönen, opinto-ohjaaja, p. 0401267446, satu.mahonen@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muuta tietoa

Pääsääntöisesti koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.