Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut on elämänhallinnan edistäjä, joka uskaltaa laittaa oman persoonansa peliin. Työ kysyy heittäytymistä ja rohkeutta kohdata työssä vaikeitakin kysymyksiä. Työssä korostuvat ammattimaisuus, asiakkaan arvostaminen ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Sinulla on taito luoda ympärillesi luottamuksen ilmapiiri!

Koulutuspäivät rakentuvat keskusteluista, pohdinnoista, yhdessä oppimisesta sekä luennoista. Opiskelua syventävät oppimistehtävät, tutustumiskäynnit ja vierailut, ryhmätyöt sekä itsenäiset työtehtävät.

Opinnot Omniassa syventävät osaamistasi ja taitoa soveltaa erilaisia mielenterveys- ja päihdetyön lähestymistapoja ja menetelmiä työssäsi.

”Omnian opettajat ovat pitkän linjan osaajia ja tunnit olivat mielenkiintoisia. Hyvät kulkuyhteydet Helsingistä Espooseen mahdollistivat helpon pääsyn lähipäivien opetukseen. Myös opiskelijoiden omat kokemukset synnyttivät mielenkiintoisia keskusteluja tunneilla”
Heljä Lehtiniemi, Vihreä Keidas ry. Lue Heljän haastattelu.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena sinulta kysytään vankan tietotaidon lisäksi kykyä kuunnella, jakaa tietoa ja nähdä kokonaisuuksia. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla, avoimuudella ja myönteisellä asenteella on tärkeä merkitys, koska työtä tehdään eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa sekä moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Työpaikat ovat esimerkiksi kuntien, yksityisten yritysten tai järjestöjen tarjoamissa palveluissa, sairaaloissa, vankiloissa, päihde-, mielenterveys-, nuoriso- ja lastensuojelutyössä sekä vapaaehtoistoiminnassa.

Ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Kenelle?

Koulutukseen hakijalta katsotaan eduksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin kolmen vuoden työkokemus alalta. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Haku koulutukseen
20.1.2021 - 9.8.2021
Opiskelijavalinta

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku@omnia.fi.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Lue lisää tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista.

Löydät tarkempaa tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista myös Opetushallituksen määräyksestä.

Koulutusaika
6.9.2021 - 6.9.2022

Koulutusaika n. 1–1,5 vuotta Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Toimipiste

Espoon keskus, Lehtimäentie 1 ja/tai Kirkkokatu 16

Toteutus

Opintojesi alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tarvittavaan ammattitaidon hankkimiseen ja osaamisen näyttämiseen. Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, itseopiskelua sekä työssä oppimista. Voit myös suorittaa tutkinnon ilman koulutukseen osallistumista, jos sinulla on riittävä tutkinnon vaatima osaaminen.

Voit myös suorittaa tutkinnon oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä (50 osp)
  • Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen (50 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan kaksi tutkinnonosaa

  • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 osp)
  • Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25 osp)
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osp)

Linkki tutkinnon e-perusteisiin.

Hinta

Tutkinnon hinta 450 euroa.

Lisätietoja antaa

Vastuuopettaja Janne Gustafsson, puh. 040-126 7572/ janne.gustafsson@omnia.fi

Opettaja Pia Miettinen, puh. 040 126 4960 / pia.miettinen@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

Muutokset mahdollisia.