Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto kouluttaa sinusta toimiston moniosaajan. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia monipuolisesti assistentti- ja sihteeritehtävissä erilaisissa organisaatioissa, mukaanlukien terveydenhuollon organisaatiot. Koulutus antaa sinulle monipuolisen liiketoimintaosaamisen, vahvat viestintä- ja vuorovaikutus- sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot, ja valmiudet toimia digitaalisissa ympäristöissä.

Koulutuksessa keskitytään liiketoiminnan periaatteiden ymmärtämiseen, taloudellisen näkökulman huomioimiseen osana organisaation toimintoja, suulliseen ja kirjalliseen viestintään, tietojärjestelmien hallintaan sekä oman osaamisen kehittämiseen. Työelämässä oppiminen sisältää harjaantumisen assistentin ja sihteerin käytännön työtehtäviin.

Koulutuksessa tarvitset aikaisempaa työkokemusta liiketoiminnasta tai liiketalouden koulutustaustan. Koulutus sopii myös esimerkiksi lähihoitajalle, joka haluaa osaamista terveydenhuollon osastosihteerin tehtävään.

Sihteeriltä kysytään järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta, hyvää kieli- ja tietotekniikkaosaamista sekä organisointi- ja stressinsietokykyä. Ammattitaitoiselta sihteeriltä löytyy myös bisnesälyä ja erinomaiset viestintätaidot.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia monipuolisissa sihteerin ja assistentin tehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Tulevia tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi HR-assistentti, terveydenhuollon osastonsihteeri tai projektiassistentti.

Kenelle?

Koulutus sopii henkilölle, jolla on aikaisempaa työkokemusta liiketoiminnasta tai liiketalouden koulutustausta, ja haluaa kouluttautua monipuolisiin assistentti- ja sihteeritehtäviin. Koulutus sopii lisäksi esimerkiksi lähihoitajille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan osastonsihteerinä terveydenhuollon organsaatioissa. 

Haku koulutukseen
12.11.2018 - 3.2.2019

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella.

Koulutusaika
4.3.2019 - 31.12.2019

Iltaopetus klo 17 - 20 (1 - 2 iltaa viikossa).
Opintoihin osallistutaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Toteutus

Opetus on monimuotokoulutus, lähiopetus, verkko-opinnot ja työelämässä oppiminen.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset  tutkinnon osat:

  • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
  • Assistentti- ja sihteerityön palvelut, 60 0sp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

  • Henkilöstöpalvelut
  • Liiketoiminnan tukipalvelut
  • Perehdyttäminen ja työnopastaminen
  • Terveydenhuollon sihteeripalvelut
Hinta

Oppisopimus tai 400 € (VOS rahoitus).

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava Paula Kataja
P. 046 8508058, paula.kataja@omnia.fi