Lähiesimiestyön ammattitutkinto vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille

Kaipaatko uusia ideoita vapaaehtoisten rekrytointiin? Haluatko kehittää kykyäsi innostaa ja motivoida? Tarvitsetko konkreettisia työkaluja toiminnan koordinointiin ja seurantaan? Onko tavoitteenasi vahvistaa asiakaslähtöisyyttä järjestössänne?

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmentavassa, vapaaehtoistyön ammattilaisille räätälöidyssä koulutuksessa saat eväitä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Vuoden mittainen koulutus koostuu innostavista valmennuspäivistä, ryhmätöistä ja -keskusteluista, vertaisoppimisesta, case-harjoituksista, etäopiskelusta verkossa ja oman työn kehittämisestä työpaikalla. Kokonaisuuteen kuuluu myös pienryhmä- ja yksilöohjausta tutkinnon suorittamiseen sekä omaa toimintatyyliäsi kuvaava DiSC-työyhteisöprofiili.

Valmentavassa koulutuksessa kehität osaamistasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta ja tutkinnon vaativan ammattitaidon osoitat päivittäisessä työssäsi.

"Uskon, että sain monin tavoin varmuutta oman työni toteuttamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen. Etenkin lähipäivien yhteisen jakamisen myötä sain monia ihan konkreettisia työvälineitä arkeeni. Näyttöihin syventyessä tuli pohdittua ja arvioitua omaa työtä kokonaisvaltaisemmin kuin sitä olisi muuten tullut tehtyä.”
Senja Liikonen, järjestökoordinaattori. Lue Liikosen haastattelu.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnasta vastaaville ja sitä koordinoiville henkilöille järjestöissä ja muissa organisaatioissa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Hakijoihin otetaan yhteyttä ja käydään keskustelu ennen opiskelijavalintoja. Muista täyttää hakulomakkeelle sähköpostiosoitteesi. Toimitamme opiskelijavalintaan koskevat ilmoitukset sähköpostilla.

Koulutusaika

Koulutus on alkanut 15.4.2020, mutta voit liittyä joustavasti mukaan 31.8.2020 asti.
Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo riittävästi osaamista. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.
Valmennuspäiviä on noin kerran kuukaudessa arkisin klo 9-16.

Toteutus

Opiskelu suoritetaan työn ohessa ja näytöt tutkevat oman työn kehittämistä. Koulutus pitää sisällään lähiopetuspäiviä (noin 10 pv), ennakko- ja välitehtäviä, verkko-opintoja, ryhmätöitä ja näyttöjen tekemistä omassa työssä.

Lähiopetuspäivien aiheita ovat:

  • Vapaaehtoistyön johtaminen: toiminnan suunnittelu ja tavoitteet, tehtävien organisointi, osallistaminen, toiminnan seuranta ja arviointi/vaikuttavuuden mittaaminen
  • Vapaaehtoistyön koordinoinnin prosessit:  Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys, sitouttaminen, palkitseminen ja osaamisen kehittäminen
  • Itsetuntemus ja oman työn suunnittelu: Disc-toimintatyyliarvio, oma rooli ja tehtävät, oman työn ja ajankäytön hallinta
  • Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen: tulevaisuuden haasteet, muutos ja kokeileva/ketterä kehittäminen
  • Valmentava ote vapaaehtoisten ohjaamisessa ja ohjaukselliset menetelmät vapaaehtoisten jaksamisen tukemisessa
  • Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys vapaaehtoistoiminnassa
  • Viestintä ja digitaaliset työkalut
  • Monimuotoisuus toiminnan voimavarana

Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa on lähiesimiehenä toimiminen.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat asiakassuhteiden hoito, toiminnan kannattavuus,henkilöstötyö ja kehittämissuunnitelma. 

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan omassa käytännön työssä ja toiminnassa.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 450 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Seija Wahlström, p. 040 126 7666, seija.wahlstrom@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.