Lähiesimiehenä toimiminen on tiimityötä

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle

Haluaisitko lisää käytännönläheisiä työkaluja, hyviä käytäntöjä, uutta tietoa ja menetelmiä lähiesimiestyön koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen?

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle suunnattu koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden arvioida ja kehittää omaa roolia työryhmän tai yksikön vetäjänä, antaa välineitä työryhmän tai yksikön tavoitteelliseen johtamiseen, auttaa ymmärtämään erilaisia toimintatyylejä ja löytämään uusia tapoja motivoida työntekijöitä. Koulutuksen avulla toiminnan tavoitteet ja mittarit kirkastuvat, huomio kiinnittyy tärkeimpiin kehittämisalueisiin. Kehittämisalueiden työstämisessä on apuna alan kouluttajia ja muita asiantuntijoita.

Tutkinto sopii erinomaisesti esimerkiksi tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, palveluvastaavalle, osaston lähiesimiehelle ja työryhmän vetäjälle.

Tarvitset myös työryhmän ohjaamiskokemusta.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja esimiestyöhön ja syventää työssä tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista. Tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä jo hankittua osaamista, ja se luo uusia mahdollisuuksia ja avaa tärkeitä verkostoja työelämässä.

Kenelle?

Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, palveluvastaavalle, osaston lähiesimiehelle ja työryhmän vetäjälle sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Haku koulutukseen
23.5.2019 - 31.12.2019

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Koulutusaika
24.10.2019 - 31.12.2020

Toimit sitten yksityisellä tai julkisella sektorilla, millä toimialalla tahansa: koulutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen omia esimiestaitoja syventämään.

Toimipiste

Koulutuksen valmennuspäivät järjestetään Kirkkokatu 16 A, Espoo.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, tehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Koulutuspäivät valitaan yhdessä ryhmävastaavan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelu suoritetaan työn ohessa, koulutuspäiviä on noin kerran kuussa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi

  • Asiakassuhteiden hoito
  • Toiminnan kannattavuus
  • Henkilöstötyö
  • Kehittämissuunnitelma
  • Tutkinnonosa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus on käytännönläheistä ja vuorovaikutteista. Oppimisen tukena on verkko-oppimisympäristö. Opetuskieli on suomi.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 450 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Seija Wahlström, p. 040 126 7666, seija.wahlstrom@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.