Lähiesimiehenä toimiminen on tiimityötä

Lähiesimiestyön ammattitutkinto rakennusalalle

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon avulla vahvistat taitojasi esimiehenä ja ihmisten johtajana. Saat valmiuksia valmentavaan johtamiseen, haastavien tilanteiden käsittelyyn, työhyvinvoinnin kehittämiseen, oman ajankäytön suunnitteluun ja toimintaan monikulttuurisessa työyhteisössä. Osana opintoja laadit omaa toimintatyyliäsi kuvaavan DiSC-työyhteisöprofiilin.

Rakennus- ja talotekniikka alan extrapäivissä paneudut projektien turvalliseen, laadukkaaseen ja sujuvaan toteuttaminen osana yhteistä työmaata. Perehdyt Lean-ajatteluun sekä yhteisen työmaan Last Planner® tuotannonsuunnittelun ja -ohjaukseen innostavan pelisimulaation avulla.

Koulutuspäivät sisältävät käytännönläheisiä asiantuntijapuheenvuoroja ja case-harjoituksia sekä vertaisoppimista opiskelijakollegoita. Opit hyviä käytäntöjä myös muilta toimialoita, sillä osa koulupäivistä on yhteisiä eri toimialojen opiskelijoiden kanssa. Käytössäsi on lisäksi laaja valikoima ajankohtaisia esimiestyöhön liittyviä koulutusvideoita, joiden avulla voit kehittää osaamistasi itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen omissa työtehtävissä eli näytöissä.

Koulutus toteutetaan joustavasti lähi-, etä- ja verkko-opintojen yhdistelmänä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii sinulle, jos toimit lähiesimiehenä, työnjohtajana, projektin vetäjänä tai kymppinä, tai olet juuri siirtymässä näihin tehtäviin. Tutkinto suoritetaan näyttöinä omassa työssä, joten sinulla tulee olla työryhmä, jonka työskentelyä ohjaat.

Mikäli suoritat opinnot oppisopimuksella, nimetään sinulle työpaikkaohjaaja ja suunnitellaan myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja esimiestyöhön ja ihmisten johtamiseen sekä syventää työssä tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista. Tutkinnon suorittaminen on myös keino tunnustaa työelämässä hankittua osaamista ja edetä uusiin haasteisiin.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat lähiesimiehinä, työnjohtajina, projektin vetäjinä tai kymppeinä tai ovat juuri siirtymässä näihin tehtäviin.

Haku koulutukseen
1.3.2021 - 8.9.2021

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Omnian kouluttaja haastattelee kaikki hakijat ja varmistaa, että tutkinto on hakijalle sopiva.

Koulutusaika
29.9.2021 - 31.10.2022

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 1 vuosi.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (taso B1.1). Lue tarkemmin kielitaidon arvioinnista

Toteutus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen omissa työtehtävissä eli näytöissä. Näyttöjen sisällöt ja ajankohdat suunnitellaan yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen kestää noin vuoden.
Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan kaksi)

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Lue lisää tutkinnonperusteista

Koulutus on käytännönläheistä ja vuorovaikutteista. Koulutus toteutetaan joustavasti lähi-, etä- ja verkko-opintojen yhdistelmänä. Oppimisen tukena on verkko-oppimisympäristö. Opetuskieli on suomi.

Tutkintokoulutukseen osallistut kehittymistarpeidesi mukaan 8–10 päivää. Koulutuspäivien teemoja ovat mm.

 • Valmentava johtaminen ja palautetaidot
 • Ihmisten erilaisuus DiSC tyylien valossa
 • Perehdytys ja osaamisen kehittäminen
 • Työhyvinvointi ja haastavat tilanteet
 • Työlainsäädäntö
 • Oma projekti osana yhteistä työmaata
 • Rakentamisen laatu ja työturvallisuus
Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 750 €.
Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Pirkko Taipale, p. 040 126 7664, pirkko.taipale@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.