Lähiesimiestyön ammattitutkinto vapaaehtoistoiminnan ammattilaisille

Kaipaatko uusia ideoita vapaaehtoisten rekrytointiin? Haluatko kehittää kykyäsi innostaa ja motivoida? Tarvitsetko konkreettisia työkaluja toiminnan koordinointiin ja seurantaan? Onko tavoitteenasi vahvistaa asiakaslähtöisyyttä järjestössänne?

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmentavassa, vapaaehtoistyön ammattilaisille räätälöidyssä koulutuksessa saat eväitä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Vuoden mittainen koulutus koostuu innostavista valmennuspäivistä, ryhmätöistä ja -keskusteluista, vertaisoppimisesta, case-harjoituksista, etäopiskelusta verkossa ja oman työn kehittämisestä työpaikalla. Kokonaisuuteen kuuluu myös pienryhmä- ja yksilöohjausta tutkinnon suorittamiseen sekä omaa toimintatyyliäsi kuvaava DiSC-työyhteisöprofiili.

Valmentavassa koulutuksessa kehität osaamistasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta ja tutkinnon vaativan ammattitaidon osoitat päivittäisessä työssäsi.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnasta vastaaville johtajille, esimiehille ja koordinaattoreille järjestöissä ja muissa organisaatioissa.

Haku koulutukseen
14.1.2019 - 31.12.2019

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Hakijoihin otetaan yhteyttä ja käydään keskustelu ennen opiskelijavalintoja. Muista täyttää hakulomakkeelle sähköpostiosoitteesi. Toimitamme opiskelijavalintaan koskevat ilmoitukset sähköpostilla.

Koulutusaika

Voit liittyä mukaan koulutukseen 15.9.2019 asti.

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo riittävästi osaamista. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Valmennuspäiviä on noin kerran kuukaudessa arkisin klo 9-16.

Toteutus

Valmennus muodostuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti lähiopetuksesta, tehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Valmennuspäiviä on maksimissaan yhdeksän ja ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. Opiskelu suoritetaan työn ohessa ja niiden teemoja ovat mm.

  • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys, motivointi, palkitseminen ja sitouttaminen
  • Työn hallinta ja jaksaminen
  • Toiminnan johtaminen, organisoiminen, uudistaminen ja kehittäminen
  • Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys vapaaehtoistoiminnassa
  • Ryhmien ohjaaminen ja valmentaminen
  • Haastavat tilanteet, ristiriitojen ratkominen
  • Lainsäädäntö
  • Itsensä johtaminen ja itsetuntemus vuorovaikutuksen lähtökohtana

Lähtökohtina ovat oman ja työyksikön toiminnan kehittäminen.

Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa on lähiesimiehenä toimiminen.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat asiakassuhteiden hoito, toiminnan kannattavuus,henkilöstötyö ja kehittämissuunnitelma. 

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan omassa käytännön työssä ja toiminnassa.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 450 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Seija Wahlström, p. 040 126 7666, seija.wahlstrom@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.