Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on yksilöllisesti räätälöity tutkinto, jossa saat vuodeksi rinnallesi eri aloilla toimivien kokeneiden kollegoiden innostavan tiimin. Toimialasta riippumattomien koulutusten lisäksi Omnia on räätälöinyt myös erityisesti vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnatun valmennusohjelman, joka tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja, hyviä käytäntöjä, uutta tietoa ja menetelmiä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja oppimiseen ammattitaitoisten kouluttajien ja muiden alansa asiantuntijoiden johdolla. Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan omassa työssä osaaminen näyttäen. Voit olla jo kokenut esimies/tiiminvetäjä/koordinaattori tai työtä vasta aloitteleva. Omnian koulutuksessa painopiste on omien taitojen hiomisessa, toisia sparraten ja yhdessä oppien.

Vuoden mittainen koulutus koostuu oman työn kehittämisestä työpaikalla, innostavista valmennuspäivistä, ryhmätöistä sekä verkko-opinnoista. Opiskelun mittaan tutut toimintamallit saavat uutta syvyyttä, kun yhdessä pureudutaan työyhteisötaitoihin, asiakaspalvelun johtamiseen, oman esimiestyön kehittämiseen, työyhteisön haastaviin tilanteisiin sekä digitaalisuuden ja viestinnän merkitykseen. Vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnatussa koulutuskokonaisuudessa valmennuksen teemoja ovat mm. vapaaehtoistyön organisointi ja johtaminen, ryhmien ohjaaminen, ristiriitojen ratkaiseminen, oman työn kehittäminen sekä digitaalisuus ja viestintä.

“Suosittelen koulutusta kaikille, jotka haluavat ideoita, näkemystä ja käytännön työkaluja omaan esimiestyöhönsä. Koulutus on myös mainio tilaisuus verkostoitua. Ryhmässä on tilaa yhteisille pohdinnoille ja keskustelulle! – Kouluttaja Outi Paatola, Omnia

Valmennusohjelma sopii erinomaisesti esimerkiksi tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, palveluvastaavalle, osaston lähiesimiehelle ja työryhmän vetäjälle.

Toimit sitten yksityisellä tai julkisella sektorilla, millä toimialalla tahansa: koulutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen omia esimiestaitoja syventämään.

Vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnattu valmennus on suunniteltu erityisesti vapaaehtoisten kanssa töitä tekeville ja se sopii hyvin esimerkiksi vapaaehtoistyöstä vastaavalle koordinaattorille, tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, lähiesimiehelle ja työryhmän vetäjälle.

Osaamisen näyttäminen edellyttää työtehtävää, jossa voi osoittaa osaamisensa mm. työryhmän toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja ohjaamisessa, perehdyttämisessä, työryhmän toiminnan tulosten seuraamisessa, arvioinnissa, raportoinnissa ja viestinnässä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja esimiestyöhön ja syventää työssä tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista. Tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä jo hankittua osaamista, ja se luo uusia mahdollisuuksia ja avaa tärkeitä verkostoja työelämässä.

Kenelle?

Päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt. Sopii esim. tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, palveluvastaavalle, osaston lähiesimiehelle tai työryhmän vetäjälle sekä esimiestyöhön hakeutuvalle.

Haku koulutukseen
2.12.2019 - 31.12.2020

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Muista täyttää hakulomakkeelle sähköpostiosoitteesi. Toimitamme opiskelijavalintaan koskevat ilmoitukset sähköpostilla.

Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.

Koulutusaika
29.1.2020 - 26.2.2021

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Ilman aikaisempaa osaamista koulutus kestää keskimäärin yhden vuoden. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Kielitaidon arviointi

Opetuskieli on suomi.

Toteutus

Valmennus muodostuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti lähiopetuksesta, tehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Valmennuspäivät (max 8 kpl) valitaan yhdessä ryhmävastaavan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. Opiskelu suoritetaan työn ohessa.

Valmennuspäivien teemoja ovat mm.

 • Suorituksen johtaminen vastuualueella, tiimissä tai työryhmässä
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Perehdytys
 • Työyhteisötaidot ja haastavat tilanteet
 • Taloudellisuus ja tehokkuus
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Projektijohtaminen

Tavoite

Valmennus antaa työkaluja ryhmän tai tiimin työn ohjaamiseen ja johtamiseen sekä kehittää omia johtamistaitoja. Valmennuksen päätavoitteena on antaa valmiuksia suorittaa virallinen lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma

Kyseessä on ammatillinen tutkinto, jossa osaaminen osoitetaan omassa käytännön työssä ja toiminnassa.

Tarpeen mukaan voi suorittaa myös tutkinnon osan tai osia.

Hinta

Omaehtoisen koulutuksen hinta on 450 €. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Pirkko Taipale, p. 040 126 7664, pirkko.taipale@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.