Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on yksilöllisesti räätälöity koulutus, jossa saat vuodeksi rinnallesi eri aloilla toimivien kokeneiden kollegoiden innostavan tiimin. Toimialasta riippumattomien koulutusten lisäksi Omnia on räätälöinyt myös erityisesti vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnatun valmennusohjelman, joka tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja, hyviä käytäntöjä, uutta tietoa ja menetelmiä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja oppimiseen ammattitaitoisten kouluttajien ja muiden alansa asiantuntijoiden johdolla. Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan omassa työssä osaaminen näyttäen. Voit olla jo kokenut esimies/tiiminvetäjä/koordinaattori tai työtä vasta aloitteleva. Omnian koulutuksessa painopiste on omien taitojen hiomisessa, toisia sparraten ja yhdessä oppien.

Vuoden mittainen koulutus koostuu oman työn kehittämisestä työpaikalla, innostavista valmennuspäivistä, ryhmätöistä sekä verkko-opinnoista. Opiskelun mittaan tutut toimintamallit saavat uutta syvyyttä, kun yhdessä pureudutaan työyhteisötaitoihin, asiakaspalvelun johtamiseen, oman esimiestyön kehittämiseen, työyhteisön haastaviin tilanteisiin sekä digitaalisuuden ja viestinnän merkitykseen. Vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnatussa koulutuskokonaisuudessa valmennuksen teemoja ovat mm. vapaaehtoistyön organisointi ja johtaminen, ryhmien ohjaaminen, ristiriitojen ratkaiseminen, oman työn kehittäminen sekä digitaalisuus ja viestintä.

“Suosittelen koulutusta kaikille, jotka haluavat ideoita, näkemystä ja käytännön työkaluja omaan esimiestyöhönsä. Koulutus on myös mainio tilaisuus verkostoitua. Ryhmässä on tilaa yhteisille pohdinnoille ja keskustelulle! – Tutkintovastaava Liisa Lahtinen, Omnia

Valmennusohjelma sopii erinomaisesti esimerkiksi tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, palveluvastaavalle, osaston lähiesimiehelle ja työryhmän vetäjälle.

Toimit sitten yksityisellä tai julkisella sektorilla, millä toimialalla tahansa: koulutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen omia esimiestaitoja syventämään.

Vapaaehtoistyön ammattilaisille suunnattu valmennus on suunniteltu erityisesti vapaaehtoisten kanssa töitä tekeville ja se sopii hyvin esimerkiksi vapaaehtoistyöstä vastaavalle koordinaattorille, tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, lähiesimiehelle ja työryhmän vetäjälle.

Osaamisen näyttäminen edellyttää työtehtävää, jossa voi osoittaa osaamisensa mm. työryhmän toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja ohjaamisessa, perehdyttämisessä, työryhmän toiminnan tulosten seuraamisessa, arvioinnissa, raportoinnissa, viestinnässä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja esimiestyöhön ja syventää työssä tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista. Tutkinto on myös tapa tunnustaa työssä jo hankittua osaamista, ja se luo uusia mahdollisuuksia ja avaa tärkeitä verkostoja työelämässä.

Suoritus­vaihtoehdot

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnasta vastaaville johtajille, esimiehille ja koordinaattoreille järjestöissä ja muissa organisaatioissa.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Hakijoihin otetaan yhteyttä ja käydään keskustelu ennen opiskelijavalintoja.

Muista täyttää hakulomakkeelle sähköpostiosoitteesi. Toimitamme opiskelijavalintaan koskevat ilmoitukset sähköpostilla.

Koulutusaika

23.11.2017 – 31.12.2018

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo riittävästi osaamista. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Valmennuspäiviä on noin kerran kuukaudessa arkisin klo 8-16. Ensimmäinen koulutusjakso on 23.–24.11.2017.

Toteutus

Valmennuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Valmennus muodostuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti lähiopetuksesta, tehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Valmennuspäiviä on maksimissaan yhdeksän ja ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. Opiskelu suoritetaan työn ohessa. Valmennuspäivien teemat on suunniteltu vapaaehtoistyötä johtavien ja koordinoivien asiantuntijoiden tarpeista lähtien ja niiden teemoja ovat mm.

 • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys, motivointi, palkitseminen ja sitouttaminen
 • Työn hallinta ja jaksaminen
 • Toiminnan johtaminen, organisoiminen, uudistaminen ja kehittäminen
 • Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys vapaaehtoistoiminnassa
 • Ryhmien ohjaaminen ja valmentaminen
 • Haastavat tilanteet, ristiriitojen ratkominen
 • Lainsäädäntö
 • Itsensä johtaminen ja itsetuntemus vuorovaikutuksen lähtökohtana

Lähtökohtina ovat oman ja työyksikön toiminnan kehittäminen.

Opetuskieli on suomi.

Opiskelu on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan omassa käytännön työssä ja toiminnassa.

Hinta

Opiskelijamaksu 450 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Voit kysyä myös oppisopimusta alueesi oppisopimustoimistosta. Tällöin opiskelija maksaa vain Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 euroa.

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava/kouluttaja Liisa Lahtinen, p. 040 126 4844, liisa.lahtinen@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt. Sopii esim. tiiminvetäjälle, ryhmävastaavalle, palveluvastaavalle, osaston lähiesimiehelle tai työryhmän vetäjälle sekä esimiestyöhön hakeutuvalle.

Haku koulutukseen
18.9.2017 - 2.3.2018

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Opiskelijavalinta

Muista täyttää hakulomakkeelle sähköpostiosoitteesi. Toimitamme opiskelijavalintaan koskevat ilmoitukset sähköpostilla.

Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.

Koulutusaika
11.4.2018 - 2.7.2019

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Ilman aikaisempaa osaamista koulutus kestää keskimäärin yhden vuoden. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Kielivaatimukset

Opetuskieli on suomi.

Toteutus

Valmennuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti. Valmennus muodostuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti lähiopetuksesta, tehtävistä, verkko-opinnoista, ryhmätöistä, itsenäisestä työskentelystä sekä työssä oppimisesta. Valmennuspäivät (max 8 kpl) valitaan yhdessä ryhmävastaavan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Ne tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. Opiskelu suoritetaan työn ohessa.

Valmennuspäivien teemoja ovat mm.

 • Suorituksen johtaminen vastuualueella, tiimissä tai työryhmässä
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työyhteisötaidot ja haastavat tilanteet
 • Taloudellisuus ja tehokkuus
 • Asiakaspalvelun johtaminen
 • Projektijohtaminen

Tavoite

Valmennus antaa työkaluja ryhmän tai tiimin työn ohjaamiseen ja johtamiseen sekä kehittää omia johtamistaitoja. Valmennuksen päätavoitteena on antaa valmiuksia suorittaa uusi virallinen lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen tutkinnon osan sekä kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma

Kyseessä on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan omassa käytännön työssä ja toiminnassa.

Tarpeen mukaan voi suorittaa myös tutkinnon osan tai osia.

Hinta

Opiskelijamaksu 450 euroa. Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin.
Voit kysyä myös oppisopimusta alueesi oppisopimustoimistosta.

Lisätietoja antaa

Outi Paatola, kouluttaja p. 046 851 3649, outi.paatola@omnia.fi
Liisa Lahtinen, tutkintovastaava, p. 040 126 4844, liisa.lahtinen@omnia.fi

Peruutusehdot

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50 % opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Muutokset mahdollisia.