Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Tunnistatko itsessäsi ihmissuhdetaiturin, joka tulee sujuvasti toimeen kaiken ikäisten kanssa? Viihdyt lasten ja nuorten parissa ja työpäivä monikulttuurisessa ympäristössä tuntuu omalta. Ammattitaitoasi pääset syventämään Omiassa, jossa tutkintoon johtava opiskelu on suunniteltu niin, että se onnistuu myös oman työn ohessa.

”Minulle suositeltiin Omniaa ja päätin hakea opiskelemaan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi. Opiskelu oli hyvin kiinnostavaa ja antoisaa. Monipuolisen opintokokonaisuuden ohella parasta olivat hyvät kouluttajat. Voin suositella tutkinnon suorittamista Omniassa: sieltä saa hyvän perustan ammattiin!”
– Omniasta valmistunut Viktoriya Aleksandrova

Vilkasta keskustelua, paljon yhteistä pohdintaa, luentoja ja ennen kaikkea yhdessä oppimista! Opintoihin sisältyy myös oppimistehtäviä, verkko-opintoja, ryhmätyötä ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelu tähtää oman työn syventämiseen ja kehittämiseen. Tällä alalla työssä oppiminen on opiskelussa keskeisessä roolissa.

Monikulttuurisuus on koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työssä arkipäivää. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet ja valmiudet järjestää opiskelijoille kansainvälisiä vaihtojaksoja. Opiskeluympäristönä Omnia on monikulttuurinen, joten kansainväliset kokemukset karttuvat myös kotimaassa.

Helposti lähestyttävä, läsnä oleva ja turvallinen aikuinen luo ilmapiirin, jossa oppiminen on innostavaa. Työ vaatii kekseliäisyyttä, kärsivällisyyttä, hyviä ihmissuhdetaitoja ja halua kehittää omaa ammattitaitoaan.

Työskentelet opettajan työparina, oppilaan tukena ja laajan moniammatillisen verkoston kanssa, johon voi kuulua terveydenhoidon-, sosiaalitoimen tai opetusalan yhteistyökumppaneita.

Koulutus antaa eväitä avustajan rooliin koulupäivän aikana sekä aktiivisen ja vastuullisen ohjaajan työhön aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työpaikkoja on muun muassa yleis- ja erityisopetuksessa ala- ja yläkouluissa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, päiväkodeissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, vapaa-ajan toiminnassa sekä eri-ikäisten henkilökohtaisina avustajina.

Moni saa tutkinnon jälkeen kipinän jatkaa opettajaopintoihin.

Kenelle?

Hakijan tulee olla peruskoulun suorittanut täysi-ikäinen henkilö. Alan työkokemus ja opinnot katsotaan eduksi. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Haku koulutukseen

Hakuaika elokuussa alkavaan koulutukseen on päättynyt. Seuraava hakuaika ja koulutuksen aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku(at)omnia.fi.

Hakijan soveltuvuus alalle

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
  • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
  • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Tällä alalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista. Lisää tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy Opetushallituksen määräyksestä.

Hakijoita pyydetään ennen haastattelua arvioimaan osaamistaan osaan.fi-sivustolla.

Koulutusaika

Lähiopetusta tarjotaan 1-2 iltana viikossa (kello 17.30 - 20.30).

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse kielikokeeseen (tasovaatimus B 1.1.).

Toimipiste
Toteutus

Opinnot muodostuvat lähiopetuksesta, verkko-opinnoista ja työssä oppimisesta.

Päätoimisten opintojen edellytys on 25 tuntia/viikko.

Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Ammattitutkinto koostuu seuraavista pakollisista osista:

  • Ammatissa toimiminen
  • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa (vapaaehtoinen):

  • Yrittäjyys

Katso lisää tutkinnon e-perusteet-sivulta.

Hinta

Tutkinto voidaan suorittaa työn ohessa joko omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Omaehtoisessa koulutuksessa peritään 350,00 euron suuruinen koulutusmaksu.

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava Anni Rinta-Harri, anni.rinta-harri(at)omnia.fi, p. 046 851 5187

Muuta tietoa

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.
Muutokset mahdollisia.