Ammatilliset tutkinnon osat ja muut koulutukset

Omniassa voit suorittaa yksittäisiä ammatillisia tutkinnon osia. Katso alta tällä hetkellä avoinna olevat koulutukset.

Kenelle?

Tutkinnon osa asiakaspalvelukoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan asiakaspalvelutaitojaan sekä kehittämään oman organisaation asiakaspalvelukonseptia osana liiketoimintaa. Työskentelet erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä tai haluat siirtyä tehtävään. Koulutus toteutetaan oppisopimuksena.

Haku koulutukseen

Haku päättyy 31.8.2020.

Koulutusaika

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena ja yhteistyössä työpaikan kanssa.

Koulutuksen sisältö

Opetus muodostuu kuudesta lähiopetuspäivästä, verkko-opinnoista sekä työssä oppimisesta.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa tarkennetaan mahdollisen lisätuen tarve esim. kielten opintoihin.

Lähipäivien sisältö

Orientaatio

 • tutkinnon osan perusteet
 • koulutusohjelma
 • työssä oppiminen ja arviointi
 • Moodle orientaatio: omat vahvuudet, oppimistyyli- ja oppimisstrategiatesti

Organisaatio palveluympäristönä

 • Liiketoiminnan tuntemus, toimintaympäristö
 • Liikeidea
 • Kilpailukeinot

Asiakaslähtöinen liiketoiminta

 • Palvelupolku
 • Palvelukonsepti
 • Myyntiprosessin hyödyntäminen palvelutehtävässä

Hyvä asiakaspalvelu

 • Asiakaspalveluun valmistautuminen ja palvelutilanteet eri kanavissa
 • Asiakaspalvelun laatu
 • Asiakaspalvelutaidot (tarvittaessa kielten opetusta vieras kieli ja ruotsi)

Asiakkaan kohtaaminen palvelutilanteissa

 • Asiakkaan kohtaaminen erialaisissa palvelutilanteissa, harjoittelu draaman keinoin
 • Haastavat asiakaspalvelutilanteet

Myönteisen asiakaskohtaamisen ja asiakastyytyväisyyden merkitys

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
 • Asiakastyytyväisyys
 • Palautteiden käsittely

Ohjaus ja tuki: lähipäivien yhteydessä klo 15 – 16 tarjotaan ohjausta, kielten opetusta ja Suomi toisena kielenä tukea.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Paula Kataja, p. 046 850 8058, paula.kataja@omnia.fi

Kenelle?

Hoiva-avustajakoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan avustavista tehtävistä kiinnostuneille tai niissä jo toimiville henkilöille, joilta puuttuu koulutus. Koulutuksen tavoitteena on antaa sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden omissa kodeissa tai kodinomaisissa hoitoympäristöissä.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Koulutusaika

Koulutusaika on noin 8-10 kk henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Koulutukseen sisältyy noin 25 lähiopetuspäivää, klo 9-16, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Toimipiste

Omnia, Kirkkokatu tai Lehtimäki, Espoon keskus

Toteutus

Koulutus suoritetaan oppisopimuksella. Opiskelija hankkii itse oppisopimustyöpaikan.

Koulutus koostuu kahdesta eri ammatillisen tutkinnon tutkinnonosasta. Opit ja näytät osaamisen tekemällä käytännön työtehtäviä. Opintojesi alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, itseopiskelua sekä työssä oppimista.

Oppisopimuskoulutuksen lähiopetus on yritykselle ja opiskelijalle maksutonta. Yrityksen on mahdollista saada koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan opetukseen ja opiskelija voi hakea opintososiaalista etuutta palkattomiin lähiopetuspäiviin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu seuraavasta kokonaisuudesta:

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa, Kasvun ja osallisuuden edistäminen. Katso sisältö e-perusteista.
 •  Ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Katso sisältö e-perusteista
Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksuton

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Katri Hemmilä, p. 046 851 3787, katri.hemmila@omnia.fi

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta: yrityspalvelut@omnia.fi

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Laivanselvitystehtäviä hoitaville, laivameklareille

Hoidatko meriliikenteen saapumisen ja poistumisen ilmoitusmenettelyjä? Tunnetko työn taustalla olevat lain vaatimukset? Oletko aloittanut tehtävässä hiljattain, ja tarvitset työhösi tukea. Tullialan ammattitutkintoon sisältyvän Alusselvitys –tutkinnon osan sisältöjen taustalla ovat meriliikenteen keskeiset toimijat ja viranomaiset. Alusselvityksen tutkintokoulutus järjestetään Tullin koulutuksen ja Omnian yhteistyönä.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika koulutukseen on 2.9.2019 - 2.12.2019.

Opiskelijavalinta

Sinulla tulee olla työpaikka meriliikenteen alusselvitystehtävissä, sillä tutkinnon osa suoritetaan hoitamalla näitä työtehtäviä. Siltä osin kun vaadittavaa ammattitaitoa ei voi käytännön töissä osoittaa, osaamisen osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin mm. Portnet-testiympäristössä.

Opiskelijavalinta tehdään hakemusten tietojen perusteella. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti. Mahdollinen haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse. Myös valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse.

Koulutusaika

Opinnot ja niiden kesto suunnitellaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon osan valmistavaan koulutukseen sisältyy 3 lähipäivää, sitä tukevia ja täydentäviä verkko-opintoja ja työssä oppimista.

Ensimmäinen lähipäivä on 14.1.2020.

Toimipiste

Tullin koulutus, Pasilan virastotalo, Opastinsilta 12, 00240 Helsinki

Toteutus

Tullin koulutus ja Omnia toteuttavat yhteistyössä Alusselvityksen tutkinnon osan koulutuksen. Tullin koulutuksen vastaamassa valmistavassa koulutuksessa ovat mukana Tullin, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asiantuntijoita. Omnia vastaa tutkinnon osan suorittamisen osuudesta.

Koulutuksen sisältö

Alusselvitys on yksi Tullialan ammattitutkinnon osista. Koulutukseen sisältyy seuraavia teemoja:

 • Alusselvitykseen liittyvä lainsäädäntö
 • Saapumisen ja poistumisen alusselvitysilmoitusten antaminen, varamenettelyiden käyttö, turvatietojen anto, sähköinen ilmoitusjärjestelmä PortNet
 • Väylämaksujen määrittäminen
 • Asiakirjat

Saat tarkemman kuvan sisällöstä tutustumalla tutkinnon osan ePerusteisiin.

Hinta

Tutkinnon osa suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on maksuton.

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava Sirpa Manninen, p. 046 851 5181, sirpa.h.manninen@omnia.fi

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu kaupan alan myyntityössä toimiville, jotka haluavat kehittyä työssään.

Haku koulutukseen

Ilmoitamme sivuillamme hakuajoista.

Koulutusaika

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi.

Toimipiste

Espoon keskus, Kirkkokatu 16

Toteutus

Monimuoto-opetus, oppisopimus

Koulutuksen sisältö

Haluatko kehittyä kaupan alan myynnin ammattilaisena? Tunnistatko myyntimahdollisuudet ja osaatko kuunnella asiakasta? Osallistu Tehoa myyntityöhön – valmennukseen ja paranna myyntityötäsi ja myynnin tuloksia.

Tavoitteellinen myynti ei synny sattumalta. Onnistunut kauppa syntyy asiansa osavan myyjän suunnitelmallisen toiminnan tuloksena.

Hyvä myyjä löytää tehokkaammin myyntimahdollisuuksia ja osaa työstää mahdollisuudet toteutuneiksi kaupoiksi.

Valmennus antaa työkaluja hoitaa vastuullisia myynnin ja asiakaspalvelun työtehtäviä, kehittää yhteistyövalmiuksia, lisätä ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja kannattavasta myyntityöstä.

Valmennuksen aikana suoritat osatutkinnon Liiketoiminnan ammattitutkinnosta, Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen.

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen lähipäiviä on neljä: lokakuu, marraskuu, tammikuu ja helmikuu klo 9 - 16.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja antaa

Paula Kataja, p. 046 850 8058, paula.kataja@omnia.fi

Kenelle?

Henkilökohtaisen avun koulutus soveltuu henkilökohtaista avustamista tekeville tai henkilöille, jotka haluavat toimia alalla avustaen asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita. Koulutus toteutetaan oppisopimuksena, ja koulutukseen osallistuvilla tulee olla oppisopimustyöpaikka, jossa voi opetella koulutuksessa vaadittavia taitoja. Opiskelijat suorittavat koulutuksessa tutkinnon osan Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta. Tutkinnon osa on Henkilökohtaisena avustajana toimiminen, 45 osp.

Haku koulutukseen
15.3.2021 - 14.5.2021

Hae koulutukseen täyttämällä lomake. (Laitathan hakemuksen käsittelijäksi Jaana Nisumaa)

Koulutusaika
1.6.2021 - 30.11.2021

Koulutuksen kesto on noin 6 kk riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. 

Toimipiste
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena ja yhteistyössä työpaikan kanssa. Oppisopimusopiskelijan työaika on keskimäärin vähintään 25 viikkotyötuntia. Koulutus sisältää lisäksi 10 kpl 6 tunnin opetuspäiviä, joista pääosa toteutetaan verkon välityksellä, sekä itsenäistä opiskelua. Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijat suorittavat tutkinnon osan Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta. Tutkinnon osa on Henkilökohtaisena avustajana toimiminen, 45 osp.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • hyödyntää henkilökohtaiseen apuun liittyviä säädöksiä työssään
 • suunnitella henkilökohtaisena avustajana toimimiseen liittyviä avustamispalveluja ja muita palveluja
 • toteuttaa henkilökohtaisena avustajana toimimiseen liittyviä avustamispalveluja ja muita palveluja
 • toimia avustajana liikkumisessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa avustettavan kodissa ja kodin ulkopuolella
 • noudattaa työturvallisuutta ja työergonomiaa.
Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Jaana Nisumaa
Jaana.Nisumaa@omnia.fi
p. 040 126 4933