Ammatilliset tutkinnon osat ja muu koulutus

Omniassa voit suorittaa yksittäisiä ammatillisia tutkinnon osia. Katso alta tällä hetkellä avoinna olevat koulutukset.

Kenelle?

Hoiva-avustajakoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan avustavista tehtävistä kiinnostuneille tai niissä jo toimiville henkilöille, joilta puuttuu koulutus. Koulutuksen tavoitteena on antaa sosiaali- ja terveysalan perusvalmiuksia henkilöiden avustamisessa heidän arkitoimissaan asiakkaiden omissa kodeissa tai kodinomaisissa hoitoympäristöissä.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. Kysy yrityskohtaista toteutusta yrityspalvelut@omnia.fi

Opiskelijavalinta

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan B1.1. tasoista suomen kielen taitoa. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen.

Opiskelijavalinnoissa huomioidaan myös valtakunnalliset SORA-säädökset (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen). Katso terveydentilavaatimukset ja -suositukset.

Koulutus edellyttää sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, terveydentilaa ja kielitaitoa (B1.1), jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena arjessa, joskus myös vuorotyössä.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan sähköpostilla. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan pyynnöstä myös kirjeitse.

Koulutusaika

Koulutusaika on noin 8-10 kk henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti. Koulutukseen sisältyy noin 25 lähiopetuspäivää, klo 9-16, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Toimipiste

Omnia, Kirkkokatu tai Lehtimäki, Espoon keskus

Toteutus

Koulutus suoritetaan oppisopimuksella. Opiskelija hankkii itse oppisopimustyöpaikan.

Koulutus koostuu kahdesta eri ammatillisen tutkinnon tutkinnonosasta. Opit ja näytät osaamisen tekemällä käytännön työtehtäviä. Opintojesi alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, itseopiskelua sekä työssä oppimista.

Oppisopimuskoulutuksen lähiopetus on yritykselle ja opiskelijalle maksutonta. Yrityksen on mahdollista saada koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan opetukseen ja opiskelija voi hakea opintososiaalista etuutta palkattomiin lähiopetuspäiviin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu seuraavasta kokonaisuudesta:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa, Kasvun ja osallisuuden edistäminen. Katso sisältö e-perusteista.

sekä Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnosta tutkinnon osa, Avustamis- ja asiointipalveluiden tuottaminen. Katso sisältö e-perusteista.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksuton

Lisätietoja antaa

Kouluttaja Katri Hemmilä, p. 046 851 3787, katri.hemmila@omnia.fi

Peruutusehdot

Peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta: yrityspalvelut@omnia.fi

Muutokset mahdollisia.

Kenelle?

Tutkinnon osa asiakaspalvelukoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan asiakaspalvelutaitojaan sekä kehittämään oman organisaation asiakaspalvelukonseptia osana liiketoimintaa. Työskentelet erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä tai haluat siirtyä tehtävään. Koulutus toteutetaan oppisopimuksena.

Haku koulutukseen
3.6.2019 - 15.9.2019

Hae koulutukseen täyttämällä lomake.

Koulutusaika
7.10.2019 - 31.1.2020

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena ja yhteistyössä työpaikan kanssa.
Opetus muodostuu kuudesta lähiopetuspäivästä, verkko-opinnoista sekä työssä oppimisesta.
Tutkinnon suorittajalle laaditaan koulutuksen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa tarkennetaan mahdollisen lisätuen tarve esim. kielten opintoihin.

Koulutuksen sisältö
 • Asiakaspalvelu, pakollinen
 • Organisaatio palveluympäristönä
 • Asiakaslähtöinen liiketoiminta
 • Hyvä asiakaspalvelu (tarvittaessa kielten opetusta vieras kieli ja ruotsi)
 • Asiakkaan kohtaaminen palvelutilanteissa
 • Myönteisen asiakaskohtaamisen ja asiakastyytyväisyyden merkitys
Lisätietoja antaa

Paula Kataja, p. 046 850 8058, paula.kataja@omnia.fi

Kenelle?

Henkilökohtaisen avun koulutus soveltuu henkilökohtaista avustamista tekeville tai henkilöille, jotka haluavat toimia alalla avustaen asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita. Koulutus toteutetaan oppisopimuksena, ja koulutukseen osallistuvilla tulee olla oppisopimustyöpaikka, jossa voi opetella koulutuksessa vaadittavia taitoja. Opiskelijat suorittavat koulutuksessa tutkinnon osan Puhtaus-ja kiinteistöpalveluiden perustutkinnosta (avustamis-ja asiointipalveluiden tuottaminen, 30 osp).

Haku koulutukseen
3.7.2019 - 15.9.2019
Koulutusaika
7.10.2019 - 9.3.2020

Koulutuksen kesto on noin 6 kk riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. 

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena ja yhteistyössä työpaikan kanssa. Oppisopimusopiskelijan työaika on keskimäärin vähintään 25 viikkotyötuntia. Koulutus sisältää lisäksi 12 kpl 6 tunnin lähiopetuspäiviä, etäopetusta ja itseopiskelua. Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Avustamis-ja asiointipalveluiden tuottaminen, 30 osp. Koulutuksen ja osaamisen näytön suoritettuaan, opiskelija osaa:

 • suunnitella avustamis-ja asiointipalveluja asiakaskohteessa
 • avustaa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa
 • avustaa asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita
 • järjestää virikkeellisen toiminnan asiakaskohteelle
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ-ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa
Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja antaa

Jaana Nisumaa
Jaana.Nisumaa@omnia.fi
p. 040 126 4933