Matkailualan perustutkinto

Matkailuvirkailija

”Matkailuvirkailijalta vaaditaan ripeyttä, tilannetajua ja herkkyyttä reagoida muuttuviin tilanteisiin!”

– Tutkintovastaava Tuula Merikallio, Omnia

Innostutko kansainvälisestä ilmapiiristä? Omnia tarjoaa monipuolista matkailualan koulutusta, jota kehitetään aktiivisesti alan muutosten mukana. Koulutus takaa ajantasaiset opit työhön matkailualan asiakaspalvelijana.

Matkailualan asiakaspalvelun ja matkailupalvelujen myynnin ja neuvonnan lisäksi Omnia tarjoaa opintoja muun muassa varausjärjestelmien käytössä, tuotteistamisessa, majoituspalveluissa, sekä opastuspalveluissa.Omniassa opetetaan paitsi useita vieraita kieliä myös alalla yleisesti käytössä olevan Amadeus-varausjärjestelmän käyttöä. Amadeus-oppia käyvät hakemassa Omniasta muidenkin oppilaitosten opiskelijat.

Matkailuvirkailijan koulutus pitää sisällään melko paljon teoreettisia opintoja, ja tietokone on opiskelijoille tärkeä työväline. Luokkaopiskelun ohella opiskelua virkistävät erilaiset projektit, kuten tapahtumatuotannot, ohjelmat ja opastukset. Mieleenpainuvat vierailut matkailualan kohteisiin kuuluvat myös opinto-ohjelmaan.

Matkailuala on hyvin kansainvälinen ja työnantajat arvostavat kokemusta maailmalta. Omnialla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja järjestämme opiskelijoille vaihtojaksoja: matkailualan opiskelijoita lähtee vuosittain töihin ulkomaille.

Työssä matkailualalla tarvitset organisointitaitoja, tilannetajua, sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Asiakaspalvelun taito on toki kaiken a ja o! Hyvä matkailuvirkailija on avoin, ulospäinsuuntautunut ja luonteva kohdatessaan asiakkaita.

Matkailualalla ammattilaisilta edellytetään monipuolista kielitaitoa.

Matkailuvirkailijat työskentelevät matkatoimistoissa, laivanvarustamoissa, lentokentillä, hotelleissa, majoituspalveluissa, muissa matkailualan yrityksissä, sekä kuntien matkailutoimistoissa.

Matkailuala on murroksessa: osa perinteisistä matkailuvirkailijan töistä on siirtynyt verkkoon. Markkinoille syntyy jatkuvasti uusia matkailualan ohjelmapalveluja ja erilaisille kohderyhmille suunnattuja matkatoimistoja.

Omnialla on hyvät yhteydet alueen työnantajiin. Työpaikka löytyy usein opiskeluaikana rakennettujen verkostojen kautta.

Suoritus­vaihtoehdot

Lisähaussa voi hakea ne, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Erillishaussa hakevat ne, joilla on jo aikaisempi ammatillinen tutkinto tai haluat suorittaa loppuun aikaisemmin keskeytyneen ammatillisen tutkinnon.

Kenelle?

Peruskoulusta, lukiosta tai ulkomailla suoritetusta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, hakevat yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Lisähaku

Lisähaut Omniaan ovat auki 16.6.2017 alkaen. Katso haussa olevat koulutukset.

Erillishaku

Hae erillishaussa, jos

 • sinulla on jo  ammatillinen perustutkinto, tai muu perusopetuksen jälkeinen tutkinto
 • haluat suorittaa loppuun kesken jääneen perustutkinnon
 • haluat vaihtaa toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta Omniaan

Erillishaku on käynnissä vuoden ympäri Omnian verkkosivuilla.
Täytä erillishaun lomake.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet osoitteesta opintopolku.fi

Toimita erillishakuun vaikuttavat liitteet, kuten tutkintotodistuskopiot ja opintosuoritusotteet InfoOmniaan ensisijaisesti sähköpostilla haku@omnia.fi

Koulutusaika

Erillishaussa valittujen opinnot alkavat sopimuksen mukaan.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Katso ohjeet opintopolku.fi ja liitä hakemukseesi PDF iconvapaamuotoinen lomake.

Kielivaatimukset

Lisähaun kielikoe järjestetään 29.6.2017. Kielikokeeseen kutsutaan myös erillishaussa hakeneet.

Koe on tarkoitettu hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielikoekorvaavuuksista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 15 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 20 osp
 • Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 15 osp
 • Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö 15 osp
 • Opastuspalvelut 20 osp
 • Puhdistuspalvelut matkailukohteessa 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 os

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085
katja.kallionpaa@omnia.fi