Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Innostutko matemaattisista aineista ja olet tarkka ja järjestelmällinen? Omniasta saat laadukasta ja monipuolista laboratorioalan koulutusta, joka antaa erinomaiset valmiudet työelämään!

Opintojen alussa kerrataan matematiikkaa ja perehdytään työ- ja kemikaaliturvallisuuteen, erilaisten mittavälineiden käyttöön ja laboratoriossa toimimiseen. Kemian opinnot, orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, bioanalytiikka, mittaukset ja laiteanalytiikka, mikrobiologia, biokemialliset ja geenitekniset määritykset, sekä biotekniset sovellukset ja ympäristöanalytiikka täydentävät osaamispalettiasi.

Opinnot ovat kautta linjan hyvin teoreettisia. Osaamista syvennetään alan työpaikoilla, sekä Omnian kemian ja mikrobiologian laboratorioissa. Omnian omista laboratorioista löytyvät ajanmukaiset koneet ja laitteet.

Laboranteilta kysytään tarkkuutta ja huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, ripeyttä, sekä organisointikykyä. Laborantti tekee usein työtään itsenäisesti.

Laboratorioalan koulutuksessa tarvitset vankkoja matematiikan, kemian ja fysiikan pohjataitoja. Työssä vahva kirjallinen ilmaisu on tarpeen, sillä laborantti kirjoittaa analyysien tuloksista usein selkokielisen raportin.

Kielitaitoa tarvitaan myös, koska ohjeet ja tiedonlähteet voivat olla vieraskielisiä.

Laborantit työskentelevät hyvin monentyyppisissä laboratorioalan tehtävissä eri toimialoilla. Työpaikkoja ovat muun muassa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriot, teollisuuden tuotekehitys- ja laadunvalvontalaboratoriot, sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen laboratoriot.

Työtehtävät voivat sijoittua laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tuotekehittelyyn tai tutkimukseen. Laborantit tutkivat työssään esimerkiksi ympäristönäytteiden ja elintarvikkeiden laatua, testaavat erilaisten tuotteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja osallistuvat uusien menetelmien kehittämiseen. Kemiallisten ja fysikaalisten määritysten ohella laborantit tekevät myös erilaisia mikrobiologisia, biokemiallisia ja geeniteknisiä testejä ja määrityksiä.

Opiskeluaikana työelämään rakentuneet verkostot auttavat usein työpaikan löytämisessä valmistumisen jälkeen.

Suoritus­vaihtoehdot

Lisähaussa voi hakea ne, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Erillishaussa hakevat ne, joilla on jo aikaisempi ammatillinen tutkinto tai haluat suorittaa loppuun aikaisemmin keskeytyneen ammatillisen tutkinnon.

Kenelle?

Peruskoulusta, lukiosta tai ulkomailla suoritetusta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, hakevat yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Lisähaku

Lisähaut Omniaan ovat auki 16.6.2017 alkaen. Katso haussa olevat koulutukset.

Erillishaku

Hae erillishaussa, jos

 • sinulla on jo  ammatillinen perustutkinto, tai muu perusopetuksen jälkeinen tutkinto
 • haluat suorittaa loppuun kesken jääneen perustutkinnon
 • haluat vaihtaa toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta Omniaan

Erillishaku on käynnissä vuoden ympäri Omnian verkkosivuilla.
Täytä erillishaun lomake.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet osoitteesta opintopolku.fi

Toimita erillishakuun vaikuttavat liitteet, kuten tutkintotodistuskopiot ja opintosuoritusotteet InfoOmniaan ensisijaisesti sähköpostilla haku@omnia.fi

Koulutusaika

Yhteishaussa valittujen osalta koulutus alkaa 10.8.2016.

Erillishaussa valittujen opinnot alkavat sopimuksen mukaan.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset syyt
 • Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Katso ohjeet opintopolku.fi ja liitä hakemukseesi PDF iconvapaamuotoinen lomake.

Kielivaatimukset

Lisähaun kielikoe järjestetään 29.6.2017. Kielikokeeseen kutsutaan myös erillishaussa hakeneet.

Koe on tarkoitettu hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielikoekorvaavuuksista.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp

 • Laboratorion perustyöt 40 osp
 • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp
 • Bioanalytiikka 25 osp
 • Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp

 • Biotekniset sovellukset 10 osp
 • Elintarvikeanalytiikka 10 osp
 • Laiteanalyysien sovellukset 10 osp
 • Teollisuuden prosessit 10 osp
 • Ympäristöanalytiikka 10 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Katja Kallionpää
p. 046 851 5085
katja.kallionpaa@omnia.fi