Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Automaatioasentaja (Sähkö)

Omniasta saat todella monipuolisen ja työelämässä arvostetun sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen. Henkilökohtaisen opintopolun myötä voit rakentaa opintosi ja erikoistua kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan.

Automaatioasentajat suuntautuvat Omniassa teollisuuden sähköasennuksiin. Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteiden lisäksi automaatioasentajat opiskelevat prosessiautomaatiota ja kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiä. Ammattilaisen työpaikat ovat usein teollisuudessa, jossa käytetään prosessi- ja automaatiotekniikkaa, sekä robotiikkaa.

Sähkötekniikan kieli on universaali ja kuvien tulkitseminen mahdollista, vaikka muuta yhteistä kieltä ei olisikaan. Piipahdukset ulkomaille järjestyvät Omnian yhteistyöoppilaitosten kautta: sähkö- ja automaatioalan opiskelijat ovat käyneet työssäoppimassa muun muassa Saksassa ja Hollannissa.

Automaatioasentaja voi jatkaa kouluttautumista automaatioinsinööriksi, joka on hyvin kysytty ammattilainen sekä kotimaassa, että ulkomailla.

Omnian sähköasentajat ovat menestyneet hyvin vuosittain nuorille opiskelijoille järjestettävässä valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa matemaattiset taidot korostuvat. Niin opiskelu, kuin automaatioasentajan työ kysyvät loogista päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Automaatioasentajalta kysytään tarkkuutta ja ripeyttä. Ammatti vaatii hyvää fysiikkaa, koska työtehtävissä joutuu työskentelemään hankalissakin paikoissa. Automaatioasentajaa ei huimaa tikapuilla! Työssä tarvitaan myös sorminäppäryyttä. Vialliset sähköasennukset ovat hengenvaarallisia, joten työ täytyy aina tehdä erityisen huolellisesti.

Automaatioasentajat työskentelevät yhteistyössä toisten alojen ammattilaisten kanssa. Ammattilainen taitaa paitsi yhteistyön, myös itsenäisen työskentelyn.

Automaatioasentajat ovat erikoistuneet teollisuuden sähköasentajiksi. Omniasta valmistuneita automaatioasentajia työskentelee esimerkiksi vesilaitoksilla ja elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Automaatioasentajat voivat työskennellä hyvin myös sähköasentajan tehtävissä.

Suoritus­vaihtoehdot

Yhteishaussa hakevat peruskoulun ja lukion päättäneet hakijat iästä riippumatta. Jos olet käynyt peruskoulun, voit hakea yhteishaussa peruskoulupohjaisiin koulutuksiin, ja jos olet käynyt lukion, voit hakea yo-pohjaisiin koulutuksiin. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvassa haussa.

Kenelle?

Peruskoulusta, lukiosta tai ulkomailla suoritetusta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, hakevat yhteishaussa.

Haku koulutukseen

Yhteishaku on auki 20.2.-13.3.2018.

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan Opintopolussa.

Katso miksi kannattaa hakea Omniaan.

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet Opintopolusta.

Koulutusaika

Koulutusaika riippuu opiskelijan pohjakoulutuksesta ja opintojen etenemisestä.
Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opinnot kestävät noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opinnot noin 2 vuotta.

Harkinnanvarainen valinta

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti seuraavista syistä:

  • Oppimisvaikeudet
  • Sosiaaliset syyt
  • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
  • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
  • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Katso ohjeet opintopolku.fi.

 

Kielivaatimukset

Koe on tarkoitettu hakijoille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole muulla tavoin voitu todentaa. Lue tarkemmin kielikoekorvaavuuksista.
Kutsumme hakijat kielikokeeseen sähköpostitse.

Toteutus

Opiskelu muodostuu päätoimisesta lähiopiskelusta oppilaitoksessa, sekä 2 kuukauden työssäoppimisesta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp
  • Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
  • Prosessiautomaatio 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

  • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Lue lisää tutkinnon muodostumisesta Opintopolun ePerusteista.

Hinta

Opiskelu on ilmaista.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Anne Liljeblad
p. 040 126 4862
anne.liljeblad@omnia.fi