Perusopetuksen tuntijako

Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe (Luku, K02003)

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Suomi toisena kielenä (läi) 15 6
Matematiikka (lma) 3 2
Ympäristö- ja luonnontieto (lyl)

1

1

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus (lyk) 2 2
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (lot) 2 -
Terveystieto - 1
Tietotekniikka (ltt) - 1
Taito- ja taidenaineet (kotitalous lko, kuvataide lku, käsityö lkä, liikunta lli, musiikki lmu, ilmaisutaito lil) - 6
  • Opiskelija suorittaa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätyt kurssit. Kursseja tulee olla vähintään 27.
  • Opintoaika 1 vuosi.
  • Lukutaitovaiheesta aloittava opiskelija voi suorittaa enintään yhteensä 130 kurssia (lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe).

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe (Startti, K02004) ja (Jatko, K02004)

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Suomi toisena kielenä (as2)

17 19

Matematiikka (ama)

5 -

Ympäristö- ja luonnontieto (ayl)

2 1

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus (ayk)

3 -

Englanti (aena)

4

-
Terveystieto

1

-

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (aot)

2 -

Valinnaiset kurssit (minimi eli vähintään)

- 2
Taito- ja taidenaineet (kotitalous ako, kuvataide aku, käsityö akä, liikunta ali, musiikki amu, ilmaisutaito ail) - 6
  • Opiskelija suorittaa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätyt kurssit. Kursseja tulee olla vähintään 38.
  • Opintoaika 1–2 vuotta.
  • Alkuvaiheesta aloittava opiskelija voi suorittaa enintään yhteensä 100 kurssia (alkuvaihe ja päättövaihe).

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineet ja kurssit (Päättö, K02005):

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus (päi)

4 6

Suomi toisena kielenä (ps2)

4 16

B1 Toinen kotimainen kieli (ruotsi, prub)

8 -

A1 Vieras kieli (englanti, pena)

8 -

Matematiikka (pma)

8 5
Uskonto (pul) tai elämänkatsomustieto (pet) 1 1 (pet)

Historia (phi)

1 2

Yhteiskuntaoppi (pyh)

2 -

Fysiikka (pfy)

1 2
Kemia (pke) 1 2

Biologia

1 2

Maantieto (pge)

1 2

Terveystieto (pte)

1* 2

Tietotekniikka (patk)

- 7

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (pot)

2 2

Taito- ja taideaineet (kuvataide pku, liikunta pli, musiikki pmu)

- 6
  • Opiskelija suorittaa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätyt kurssit. Kursseja tulee olla vähintään 46 (voi olla vähemmän, jos opiskelijalla on aiempia opintoja peruskoulutusta).
  • Opintoaika 1–2 vuotta.

*pakollinen jos ei ole suoritettu alkuvaiheessa