Perusopetuksen tuntijako

Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Suomi toisena kielenä (läi) 15 6
Matematiikka (lma) 3 2
Ympäristö- ja luonnontieto (lyl)

1

1

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus (lyk) 2 2
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (lot) 2 -
Terveystieto - 1
Tietotekniikka (ltt) - 1
Taito- ja taidenaineet (kotitalous lko, kuvataide lku, käsityö lkä, liikunta lli, musiikki lmu, ilmaisutaito lil) - 6
  • Opiskelija suorittaa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätyt kurssit. Kursseja tulee olla vähintään 27.
  • Opintoaika 1 vuosi.
  • Lukutaitovaiheesta aloittava opiskelija voi suorittaa enintään yhteensä 130 kurssia (lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe).

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Suomi toisena kielenä (as2)

17 19

Matematiikka (ama)

5 -

Ympäristö- ja luonnontieto (ayl)

2 1

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus (ayk)

3 -

Englanti (aena)

4

-
Terveystieto

1

-

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (aot)

2 -

Valinnaiset kurssit (minimi eli vähintään)

- 2
Taito- ja taidenaineet (kotitalous ako, kuvataide aku, käsityö akä, liikunta ali, musiikki amu, ilmaisutaito ail) - 6
  • Opiskelija suorittaa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätyt kurssit. Kursseja tulee olla vähintään 38.
  • Opintoaika 1–2 vuotta.
  • Alkuvaiheesta aloittava opiskelija voi suorittaa enintään yhteensä 100 kurssia (alkuvaihe ja päättövaihe).

Aikuisten perusopetuksen päättövaihe

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus (päi)

4 6

Suomi toisena kielenä (ps2)

4 16

B1 Toinen kotimainen kieli (ruotsi, prub)

8 -

A1 Vieras kieli (englanti, pena)

8 -

Matematiikka (pma)

8 5
Uskonto (pul) tai elämänkatsomustieto (pet) 1 1 (pet)

Historia (phi)

1 2

Yhteiskuntaoppi (pyh)

2 -

Fysiikka (pfy)

1 2
Kemia (pke) 1 2

Biologia

1 2

Maantieto (pge)

1 2

Terveystieto (pte)

1* 2

Tietotekniikka (patk)

- 7

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (pot)

2 2

Taito- ja taideaineet (kuvataide pku, liikunta pli, musiikki pmu)

- 6
  • Opiskelija suorittaa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määrätyt kurssit. Kursseja tulee olla vähintään 46 (voi olla vähemmän, jos opiskelijalla on aiempia opintoja peruskoulutusta).
  • Opintoaika 1–2 vuotta.

*pakollinen jos ei ole suoritettu alkuvaiheessa