Sakari Kannosto, Lehtori

Media-ala ja kuvallinen ilmaisu
0401264948
sakari.kannosto@omnia.fi
Kirkkokatu 16 B, 02770 Espoo
PL 77710, 02070 ESPOON KAUPUNKI