Hyppää pääsisältöön

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -hanke

Blogi | 13.06.2022
Omniassa on tavoitteena muun muassa luoda ja toimeenpanna käytäntöjä, joilla saadaan kestävän kehityksen kädenjälkeä suurennettua.
""

Kaksivuotinen (16.12.2021–31.12.2023) Opetushallituksen rahoittama Vaski-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Hanke edistää Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen eri teemoitettujen työpakettien tavoitteena on rakentaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta.

Vaski-hankkeessa on mukana yhteensä 61 ammatillista oppilaitosta. Oppilaitokset muodostavat Vaski-verkoston, jonka tavoitteena on kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi. Hankkeen toiminnalla edistetään kestävän kehityksen vihreää siirtymää mahdollistamalla alusta yhteistyölle. Tämän alustan ja hankeverkoston kautta hyviä kestävän kehityksen käytänteitä ja työkaluja voidaan jakaa oppilaitosten kesken. Kevään aikana hanke on järjestänyt tapaamisia työpakettien teemojen parissa sekä arvokeskusteluja kestävyystiekartan luomiseen.

Hankkeen tavoite Omniassa

Omnia on mukana hankkeen kahdessa eri työpaketissa. Hankkeen pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, mutta myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys huomioidaan hankkeen toiminnassa.

Työpaketti 3:n teema on johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri. Omnian tavoitteena on hankkeen avulla luoda ja toimeenpanna käytäntöjä, joilla saadaan kestävän kehityksen kädenjälkeä suurennettua. Tavoitteena on muun muassa taata entistä läpileikkaavampaa kestävän tulevaisuuden toimintaa ja parantaa jo olemassa olevien käytäntöjen vaikuttavuutta. Hankkeen avulla parannetaan johdon, henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien osallistamista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on mahdollistaa entistä avoimempi, osallistavampi ja kestävämpi toimintakulttuuri.

Työpaketti 4:n teema on pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt. Omniassa keskitytään erityisesti henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen siten, että opetushenkilöstö kykenee edistämään kestävän kehityksen taitoja ja ymmärrys omien sekä organisaation toimien vaikutuksesta kestävyyteen lisääntyy. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ohjaa entistä enemmän omnialaisten valintoja ja oppilaitoksena kykenemme tuottamaan oppijoille parempia valmiuksia toimia kestävän kehityksen lähettiläinä työelämässä.  

Kestävä tulevaisuus kuuluu kaikille

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on Omnian toiminnan ydin. Hankkeen kautta muun muassa kestävän tulevaisuuden verkoston toimintaa, henkilöstön koulutusta sekä opiskelijoiden ja eri sidosryhmien osallistamista kehitetään.  Mikäli hanke tai hankkeen työpaketit herättävät ajatuksia tai kysyttävää, yhteyttä voi ottaa Omnian kestävän kehityksen suunnittelijaan Sonja Jurmuun.

Lue lisäksi Vaski-hankkeen omassa blogissa (vaski.info) julkaistu omnialaisen teksti sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen merkityksestä koulutuksenjärjestäjän toiminnassa. Ota myös Vaskin omat nettisivut seurantaan pysyäksesi ajan tasalla hankkeen viimeisimmistä uutisista sekä hankkeen ja verkoston tarjoamista kestävän kehityksen tapahtumista.

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa

Tagit:
Kehittäminen Omniassa
Kestävä kehitys
Vastuullisuus
Verkostot