Hyppää pääsisältöön

Rehtori: Tervetuloa syyslukukausi

Blogi | 18.08.2021
Yhä nopeammin muuttuva yhteiskunta ja työelämä sekä sen myötä koulutussektori varmistavat, että syyslukukausi tuo meille aina muutakin uutta kuin uuden koulurepun.
""

Opetusta ja ohjausta toteutetaan nykyään ympäri vuoden, mutta syksyn aloitukseen liittyy aina erityistä odotusta ja jännitystä. Yhä nopeammin muuttuva yhteiskunta ja työelämä sekä sen myötä koulutussektori varmistavat, että syyslukukausi tuo meille aina muutakin uutta kuin uuden koulurepun. Tämäkään syksy ei ole poikkeus. Edessämme on suuria ja pienempiä sekä valtakunnallisia että alueellisia muutoksia, jotka edellyttävät meiltä uudistamista ja mikä parasta, mahdollistavat meille uudistumisen.

Omnian koulutukset alkavat elokuun aikana portaittain

Elokuun alussa ammatillisen koulutuksen henkilöstön syyskausi alkoi yhteisellä suunnittelulla ja kehittämisellä, jonka jälkeen 2000 uutta ammatillisen koulutuksen opiskelijaa, joista lähes puolet ovat oppivelvollisia, vastaanotettiin toimipisteisiin. Ammatilliset opinnot aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnalla. Lukujärjestyksen mukainen ammatillinen opetus ja opiskelu alkoivat ilman lähiopetuksen laajoja rajoitteita, turvallisuus kuitenkin huomioiden.

Valtakunnallinen asiakaspalautejärjestelmä mahdollistaa ammatillisen koulutuksen systemaattisen arvioinnin ja kehittämisen. Opiskelijapalautteiden (aloittavat ja valmistuvat) lisäksi 1.7.2021 alkaen on alettu keräämään työelämäpalautetta (oph.fi). Tämän myötä asiakastyytyväisyyden vaikutus rahoitukseen on aikaisempaakin merkittävämpää ja työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen korostuu. Jotta tuloksia saadaan ja niitä voidaan parantaa, lähtökohtana on, että vastaamisaktiivisuus varmistetaan.

Työväenopiston henkilöstön lukuvuoden aloituspäivässä pystyimme varovaisesti riemuitsemaan, että syksyn kurssitarjontaan on voitu avata suurta suosiota saavuttaneiden etäkurssien rinnalle myös lähitarjontaa. Neljäs korona-aalto ilmoittelee vahvasti olemassaolostaan, mutta yhteiskunta alkaa siitä huolimatta avautumaan ja syksyn kursseja kohtaan on kasvavaa kiinnostusta. Siihen on ilo vastata työväenopiston joustavasti muuntautuvalla, asiakastarpeet huomioivalla koulutustarjonnalla. Valtakunnallisena tavoitteena on kehittää kurssien osaamisperusteisuutta. Monimuotoinen Omnia on siihen hyvä kokeilualusta. Koulutusmuotojen rajat ylittävästä toiminnasta ja osaamisen sujuvasta tunnistamisesta työväenopiston tarjonta on loistava esimerkki.

Pian lukukauttaan aloittaa myös aikuislukion henkilöstö. Lähiopetusta ei näillä näkymin ole tarve rajoittaa, mutta koronasta riippumatta verkko-opinnot tulevat olemaan kehittyvä osa aikuislukion pysyvää tarjontaa. Ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijat aloittavat opintonsa uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden (oph.fi) mukaisesti. Opetussuunnitelmatyötä on tehty laajalla rintamalla opettajien yhteistyönä, ja työn hedelmä Omnian LOPS (eperusteet.opintopolku.fi) on nyt julkaistuna opintopolussa. Jatkossa lukiossa opiskellaan kurssien sijaan uudelleen muotoiltuja opintojaksoja. Opiskelijoille tarjotaan laajempaa ohjausta sekä tarvittaessa myös erityisopetusta. Huolta aiheuttaa uudistuksen myötä ammattilukiolaisille tuleva viides kirjoitettava aine. Miten varmistamme, ettei se muodostu kaksoistutkintojen esteeksi?

Myös aikuisten perusopetus on alkamassa. Opetuksessa otetaan uutena käyttöön valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit (oph.fi), jotka on määritelty arvosanoille 5, 7 ja 9. Muutoksella vastataan laajasti nousseeseen huoleen peruskoulun tuottamasta osaamistasosta ja arvioinnin yhdenvertaisuudesta. Aikuisten perusopetuksessa myös kestävän kasvun varmistaminen on ajankohtaista. Koulutustarve kasvaa sekä oppivelvollisuusuudistuksen että alueen vieraskielisen väestön kasvun kautta. Kummankin kohderyhmän näkökulmasta yhteistyön varmistaminen Omnian ja alueen muiden tutkintoja edeltävien koulutusten ja palvelujen kanssa on nyt erityisen tärkeää.

Valtakunnalliset koulutusuudistukset

Elämässä pärjääminen ja työelämässä menestyminen halutaan varmistaa koulutuksen ja osaamisen kehittämisen keinoin. Koulutustason nostamisen tavoitteena on, että jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja puolet väestöstä suorittaa korkeakoulututkinnon. Osaamistason nostamisen tavoitteina on mahdollistaa osaamisen kehittäminen läpi elämän sekä työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja työttömyyden aleneminen 5 prosenttiin. Näiden tavoitteiden toteutumista tavoitellaan oppivelvollisuusiän nostamisen (minedu.fi) ja jatkuvan oppimisen (minedu.fi)valtakunnallisilla koulutusuudistuksilla, jotka koskevat ja yhdistävät koko monimuotoista Omniaa yli koulutus- ja palvelurajojen. Uudistuksissa korostuvat hallinnollisten toimenpiteiden sijaan asiakastavoitteet, ja ne haastavatkin meitä varmistamaan, että myös toimintamme keskiössä ovat asiakkaat.

Hyvää alkavaa syyslukukautta! 

Takaisin ylös
Tagit:
Kehittäminen Omniassa
Kehittäminen
Oppimisympäristöt
Pedagogiikka