Hyppää pääsisältöön

Onnistumisia ja kuulumisia Omnian hankepalveluista

Blogi | 04.03.2022
Korona-aika on tuonut uudenlaisia haasteita meidän kaikkien työhön ja vaikuttanut luonnollisesti myös hanketyöhön. Teamsissä tapahtunut hankeverkostoyhteistyö on vaatinut toimijoilta joustavuutta ja uusien työtapojen oppimista. Joustavuus ja yhteinen tekeminen, vaikkakin verkon välityksellä, on kuitenkin näkynyt vahvana sitoutumisena yhteisiin tavoitteisiin ja osaamisen jakamisena uusin keinoin.
Henkilö piirtää lasipintaan kuvaa idealampusta.

Kaikille hyvät perustaidot työhön ja elämään

Korona-aikana käynnistyi Opetushallituksen kolmivuotinen Oikeus osata-kehittämisohjelma (okm.fi). Kehittämisohjelma on osa hallitusohjelman toimeenpanoa, joka edistää osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista, oppimiserojen kaventamista sekä laadun parantamista koskevien tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.

Kehittämisohjelmassa on kolme laajaa toimenpidekokonaisuutta, joissa jokaisessa Omnia on mukana, joko koordinaattorin tai osatoteuttajan roolissa. Oikeus osata- hankkeiden toimenpiteet kohdistuvat opiskelijoihin, opettajiin, ohjaus- ja tukihenkilöstöön sekä johtoon. Hankeverkostot ovat valtakunnallisesti laajoja ja jokaisessa hankeverkostossa keskeistä on omien toimenpiteiden lisäksi verkostoitua. Verkostoyhteistyö on toteutunut Microsoft Teamsissä, ja hanketoimijat ovat onnistuneet sekä hanketyön toteutuksessa että verkostoitumisessa, ilman yhtään livetapaamista.

Omnia on mukana OLO-Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen hankkeessa. Omnian toimijoina on opinto-ohjaajia, erityisopettajia ja asiantuntijoita. Kevään 2022 aikana saadaan valmiiksi osallisuuden tiekartta, palvelukartta, ohjaussuunnitelma, erityisen tuen järjestämisen suunnitelma ja ohjauksen ja tuen opas. Näistä kaikista tullaan kuulemaan lisää kevään aikana.

Osallistu ja voi hyvin -OVH-hanke keskittyy opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Hankekoordinaattori on tehostanut vertaistuutoritoimintaa, käynnistänyt Verso-toimintaa ja ollut mukana kehittämässä osallisuuspäiviä ja CafeOmniaa. Tutustu muihin verkoston hankkeisiin (hyvinvoivaamis.fi)

Polkuja-hankkeessa yhteisiä tutkinnonosia on monipuolistettu ja kehitetty. Yto-opettajat ovat työstäneet työvaltaisia workseed-toteutuksia, verkkototeutuksia ja saavutettavaa digioppimateriaalia. Myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia on kehitetty opiskelijalähtöiseksi yhteisten tutkinnon osien osalta. Myös aivan uutena toteutuksena on toiminta digitaalisessa ympäristössä valinnainen 3 osp Dronen lennättäminen, jota pilotoidaan keväällä.

Omnian koordinoima kokonaisuuus

Yksi toimenpidekokonaisuus on toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki. Valtakunnallista kokonaisuutta koordinoi Omnia.

Toimenpidekokonaisuuden yksi hankeverkosto on Vertaansa vailla -Verkostot johtamisen tukena -hanke (tulevaisuudenjohtaminen.fi), jota Omnia koordinoi. Hankkeen kehittämistyö kohdistuu koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tukeen sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämiseen. Hankkeessa yhteistä ja keskeistä on vertaisverkostotoiminta, jossa hyödynnetään hankeverkoston laajaa ja monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä erityisesti jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Hankeverkostossa on mukana 16 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Käynnistyneitä vertaisverkostoja ovat HR-kehittäjäverkosto, johtamisosaamisen, pedagogisen johtamisen ja tiimimäisen toimintatavan vertaisverkostot. Tutustu 

Kaikki Omnian Oikeus osata -hankkeet ovat edenneet hankesuunnitelmien mukaisesti. Hankkeissa on saatu aikaiseksi paljon enemmän kuin uskalsin projektipäällikkönä odottaa ja toivoa. Kiitos tehdystä työstä kuuluu tietysti omnialaisille hanketoimijoille. Hankkeet ovat päättymässä 30.6.2022 ja tuotoksien levittämistyö on käynnistymässä Omniassa.

Teksti: Jaanamari Torniainen

Takaisin ylös
Tagit:
Kehittäminen Omniassa
Kehittäminen
Ohjaus