Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Lähes jokainen OSKEn asiakas löytää työ- tai opiskelupaikan

Blogi | 30.11.2021
Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille on osa työllisyyden kuntakokeilun palveluja. OSKEssa työskentelee lähes 30 ihmistä, joista osa on hallinnollisesti Työllisyys Espoon työntekijöitä. OSKEssa työ on moniammatillista ja asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhden katon alta.
Kädet muodostavat sydämen auringonvaloa vasten.

Maahanmuttajien Osaamiskeskus OSKEn kautta on kuluvan vuoden aikana työpaikan löytänyt noin 150 ihmistä. Suunnilleen sama määrä on siirtynyt koulutukseen ja osa työkokeiluun. 

"Laskin, että meille oli tullut vuoden alusta uusia asiakkaita 370 ja samaan aikaan työhön, koulutukseen ja työkokeiluun oli lähtenyt 330", kertoo OSKEn palvelupäällikkö Annukka Jamisto.

OSKEn asiakkaaksi tullaan Työllisyys Espoon kautta ja OSKE onkin osa kuntakokeilua. 28 työntekijästä kuusi on hallinnollisesti kuntakokeilun työntekijöitä.
 
Maahanmuuttajan tarvitsemat palvelut työnhakuvalmennuksesta kielikoulutukseen ovat OSKEssa saman katon alla. Moniammatillisesta tiimistä löytyy uraohjaajia, kaksi työelämävalmentajaa, kolme yrityskoordinaattoria, Espoon kaupungin sosiaaliohjaaja, kolme Työllisyys Espoon omavalmentajaa, digiasiantuntija, kaksi jalkautuvaa suomen kielen opettajaa sekä yhteensä kymmenen opettajaa, joiden joukossa on suomen kielen opettajia, erityisopettajia ja opettajia, jotka tekevät työvoimakoulutuksia.

Asiakkaan tulee olla valmis kokopäiväiseen opiskeluun tai työhön

OSKEn asiakkaiksi ovat tervetulleita 18 vuotta täyttäneet espoolaiset työttömät maahanmuuttajat, jotka osaavat jonkin verran suomea ja kirjoittaa ja lukea latinalaisilla aakkosilla. Asiakkaan tulee olla valmis kokopäiväiseen opiskeluun tai työhön. OSKE on oikea palvelu henkilölle, joka hyötyy ammatillisen koulutuksen tarjoamista koulutusmahdollisuuksista tai tarvitsee ohjausta ja tukea työnhakuun.

OSKEn lisäksi Espoossa aloitti maaliskuussa korkeakoulutettujen osaamiskeskus KOSKE. Koulutustausta ei kuitenkaan suoraan määritä oikeaa palvelua, vaan oleellista on jatkosuunnitelma. Jos jatkopolku suuntaa ammatillisen koulutuksen alueelle, on OSKE oikea paikka.

Ammatillisen koulutuksen suorittaminen Suomessa voi helpottaa työpaikan löytämistä omalta alalta ja osa asiakkaista haluaakin vahvistaa osaamistaan ammatillisessa koulutuksessa. Osa puolestaan vaihtaa kokonaan alaa.

Asiakkaista enemmistö on naisia ja vahvan tuen tarpeessa olevia

OSKEssa voi aloittaa vuosittain 600 asiakasta, jolloin asiakkaita voi olla samanaikaisesti yhteensä 900. Tänä vuonna asiakkaita on ollut noin 700, johtuen palveluihin ohjautumisen haasteista.

"Hienoinen enemmistö asiakkaista on naisia. Keski-ikä on ollut vähän yli 40 ja suurimmat kieliryhmät ovat arabia, somali, venäjä ja farsi", Jamisto kertoo.

Asiakkaiden taustat vaihtelevat suuresti. Osalta ei löydy peruskoulun lisäksi muuta koulutusta tai lainkaan työkokemusta. Osalla taas on selkeä työura taustalla ja työllistymisen haasteet ovat muualla.

"Asiakkaista 65 prosenttia kuuluu vahvan ja selkeän tuen tarpeen asiakkaisiin, eli heidän asiakaspolkunsa meillä kestää keskimäärin 200–250 päivää. Mutta sitten meillä voi myös olla asiakas, jolla on Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto, mutta osaaminen ei riitä työllistymiseen. Silloin tuen painopiste on työnhaussa", Jamisto kertoo.

Asiakkaan elämää katsotaan kokonaisuutena

Asiakkuus OSKEssa alkaa kartoitusjaksolla, jonka aikana käydään läpi asiakkaan aiempi osaaminen. Lisäksi kartoitetaan kokonaistilanne huomioiden kaikki elämän osa-alueet ja pohditaan mitkä asiat elämässä tukevat etenemistä ja mitkä voivat aiheuttaa haasteita. Alkukartoituksen jälkeen asiakkaalle tehdään suunnitelma OSKEn palveluista. 

"Jokainen asiakas saa oman uraohjaajan. Uraohjaaja on mukana koko asiakkuuden ajan ja kun asiakas ohjataan OSKEsta eteenpäin. Jos tapahtuu jotakin, uraohjaaja on se, joka tietää missä mennään", Jamisto kertoo.

Työllistymisen tueksi on myös kaksitoista viikkoa kestävä työnhakuvalmennus, joka pitää sisällään sekä ryhmä- että yksilövalmennusta.

"Paljon kiinnitetään huomiota myös psyykkiseen puoleen ja itsevarmuuteen. Siihen, miten vakuuttaa työnantajan. Ei siis pelkästään teknistä työnhakua vaan myös henkistä valmennusta", Jamisto kuvailee.

Mikäli asiakkaan toiveena on siirtyä opiskelemaan, autetaan häntä löytämään sopiva koulutus joko Omnian tai muiden oppilaitosten tarjonnasta.

OSKEsta yritykset saavat työntekijän lisäksi arvokkaita työllistämisen tukipalveluja

OSKEssa tuotetaan vuosittain noin puolet kaikista Omnian työvoimakoulutuksista.

"Sata opiskelijatyövuotta on meidän kokonaisuus. Tänä vuonna mentiin vähän yli siitä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi tänä vuonna OSKEn työvoimakoulutuksiin on osallistunut arviolta yli 300 ihmistä", Jamisto kertoo.
 
OSKEn työvoimakoulutuksissa voi perustaitojen vahvistamisen polun lisäksi suorittaa ammatillisen polun, johon kuuluu myös työelämässä oppimisen jakso. Yrityskoordinaattoreiden rooli työelämän ja työntekijöiden yhdistämisessä on tärkeä.

"Yrityskoordinaattorimme auttavat työharjoittelupaikkojen löytämisessä, mutta miettivät myös työllistymisen jatkopolkuja meidän asiakkaille", Jamisto kertoo. 

"Se tuote mitä yrityksille myydään, on työntekijä ja työllistämiseen liittyvät erilaiset tukitoimet", Jamisto kuvailee.

Teksti: Milla Granlund

Tutustu Omnian palveluihin maahanmuuttajille
Omnian palvelut maahanmuuttajille
Takaisin ylös
Tagit:
Työtä ja tulevaisuutta
Monikulttuurisuus
Työelämäyhteistyö
Työllisyys