Hyppää pääsisältöön

Kestävä tulevaisuus: Omniassa lajitellaan jätteitä monipuolisesti

Blogi | 19.10.2021
Oppilaitoksen eri toimipisteissä syntyneet jätteet pyritään kierrättämään mahdollisimman monipuolisesti.
""

Omniassa syntyi vuonna 2020 noin 313 tonnia jätettä. Syntyneet jätteet pyritään kierrättämään mahdollisimman monipuolisesti.

Omnialla on kaksi sopimuskumppania jätehuollossa. HSY vastaa jätelain nojalla kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteestä, myös Omnia kuuluu tämän palvelun piiriin. HSY vastaa Omniassa tuotetun seka-, kartonki-, muovi-, metalli, lasi- ja biojätteen jätehuollosta. Toinen sopimuskumppani on Remeo (remeo.fi). Remeo vastaa paperi-, tietosuojapaperi-, vaarallisen- tieto ja teleteknisten laitteiden jätehuollosta. Jätehuolto on optimoitu tyhjennyskierron ja jäteastiamäärien mukaan.

Päivittäistä lajittelua

Päivittäin Omnian tilojen käytöstä syntyvä jäte lajitellaan toimipisteiden auloissa ja opettajainhuoneissa oleviin jäteastioihin. Jätepisteissä on oma astia seka-, kartonki-, bio-, metalli-, lasi- ja muovijätteelle. Kirkkokadun ja Purotien toimipisteissä on työsaleista tulevalle jätteelle jätelavat. Jätelavoille kierrätetään kivi-, maa-, seka- ja metallijätettä. Tavarantoimituksessa tulevat eurolavat Omnian kuljetuspaja toimittaa J.Woltter Oy:lle (woltter.fi) uudelleenkäyttöön.

Sopimuskumppanimme toimittavat Omniassa syntyvän jätteen ekoteollisuuskeskuksiin. Ekoteollisuuskeskuksissa jätteistä saadaan hyödykkeitä yhteiskunnan käyttöön. Sekajäte toimitetaan Vantaan Energian (vantaanernegia.fi) jätevoimalaan, missä se poltetaan. Palamisenergia otetaan talteen ja tuloksena saadaan kaukolämpöä ja sähköä. Kierrätyskartonki paalataan jäteasemalla ja paalit kuljetetaan raaka-aineeksi kartonkitehtaalle. Muovijätteestä tehdään uusien muovituotteiden raaka-ainetta Fortumin (fortum.fi) muovijalostamossa Riihimäellä. Kierrätysmetallin metalliteollisuus käyttää uusien metallituotteiden raaka-aineena. Kierrätyspaperi toimitetaan hyödynnettäväksi paperitehtaalle missä siitä valmistetaan uutta paperia.

Lisätietoa jätteistä ja niiden kierrätyksestä (hsy.fi).

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa

Tagit:
Kehittäminen Omniassa
Kestävä kehitys
Vastuullisuus