Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Johtamisen koulutus auttaa kehittämään koko organisaatiota

Blogi | 25.10.2021
Asiakkuustiimin päällikkönä toimiva Sara Hawley kaipasi uusia ajatuksia ja näkökulmia työhönsä. Hän suoritti Omnian johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuksella. Työpaikalla tapahtuva oppiminen mahdollisti teorian heijastamisen omaan tekemiseen.
Sara Hawley hymyilee kameralle.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto opettaa ymmärtämään omaa johtamistapaa, auttaa toimimaan tavoitteellisesti ja antaa työkalut viedä yrityksen strategia käytäntöön. 

Yksi koulutuksen osista on johtajana kasvaminen ja kehittyminen. Johtamisen ja esimiestyön koulutuksen käynyt Sara Hawley kuvailee hyvää johtajuutta monin sanoin. Hyvä johtaminen on rehellistä ja aitoa kumppanuutta. Hyvä johtaja on suunnannäyttäjä ja tavoitteen kirkastaja.

"Pohjimmiltaan johtaminen on mielestäni ihmisten auttamista. Sitä, että saa valjastettua jokaisesta työntekijästä juuri hänen parhaan potentiaalinsa käyttöön ja saa työntekijän kukoistukseen yrityksen tavoitteiden hyväksi," Hawley toteaa.

Koulutuksen myötä Hawley oppi tunnistamaan paremmin oman johtamistapansa ja sai selkeän käsityksen siitä, millainen johtaja hän haluaa olla.

Hawleyn mielestä johtajan on tärkeää katsoa tulevaisuuteen, tuoda tavoitteet osaksi arkea sekä maadoittaa perustehtävän äärelle. Hän ajattelee, että hyvä johtaminen on vaikuttamista ihmisten kanssa.

Opinnot auttoivat hahmottamaan yrityksen toiminnan kokonaisuutena

Johtamisen ja esimiestyön koulutus auttaa kehittämään paitsi omaa toimintaa myös koko organisaation toimintoja tavoitteellisesti. Hawleyn mukaan opintojen sisältö linkittyi täydellisesti hänen työhönsä ja antoi juuri sen, mitä hän kaipasi; teoreettista vahvistusta tekemisen tueksi sekä uusia näkökulmia, ajatuksia ja oivalluksia.

Opintojen tekeminen vei osittain myös kollegoiden työtonteille, joka auttoi näkemään oman työn laajemmassa perspektiivissä sekä selkeämmin osana koko liiketoiminnan kokonaisuutta. Myös talousymmärrys vahvistui opintojen myötä.

Opinnoissa toteutui Hawleyn mukaan teoriasta toteutukseen -ajattelu. Opinnot olivat käytännönläheiset, mutta kaiken toiminnan pohjalla oli teoriaa. Työelämässä tapahtuvan oppimisen avulla Hawley pystyi vertaamaan aiempaa toimintaansa teoriaan ja arvioimaan sitä uusien ajatuksien kautta.

Kaiken kaikkiaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot antoivat Hawleylle erittäin hyvän mahdollisuuden kasvaa johtajana. Opinnot ja työ samaan aikaan rikastuttivat toinen toistaan. Hawley toteaa, että todetuksi tuli sekin, että myös keskellä niin sanottuja ruuhkavuosia pystyy pikkulapsiarkeen yhdistämään työn lisäksi opinnot. 

"Sanoisin, että opiskeluaika antoi ehdottomasti enemmän kuin otti ja toimi virkistävänä vastapainona työnteolle!"

Teksti: Milla Granlund
 

Takaisin ylös
Tagit:
Työtä ja tulevaisuutta
Ammattitaito
Johtaminen
Työllisyys