Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Johtamisen koulutuksesta osaamista uusiin tehtäviin

Blogi | 22.04.2021
Oululaisen Steinerpäiväkoti Taivonkaaren pedagoginen johtaja Lara Kinghorn suoritti Omniassa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon steinerpäiväkodeille ja -kouluille räätälöidyssä tutkintoryhmässä. Täydennyskoulutus tuki johtajan tehtävässä aloittamista.
Lara Kinghorn katsoo viistosti kameraan ja hymyilee. Taustalla on lunta.
Kinghornin työn painopisteitä ovat kestävä kehitys ja luonto.

Steinerpäiväkoti Taivonkaari on 36 paikkainen päiväkoti, jota ylläpitää voittoa tavoittelematon Kannatusyhdistys Taivonkaari ry. Päiväkoti toimii Oulun kaupungin palveluseteliyksikkönä ja kehittää oululaista, steinerpedagogista varhaiskasvatusta. Taivonkaaren toiminnan painopisteenä on kestävä kehitys ja elävän luontosuhteen rakentuminen. Lara Kinghorn on osa Taivonkaaren johtoryhmää, jonka kesken on jaettu vastuualueet. Hänen vastuullaan on mm. pedagogisen toiminnan lainmukaisuus ja viranomaisyhteistyö sekä henkilöstöhallinto. Lisäksi Kinghorn työskentelee lapsiryhmässä varhaiskasvatuksen opettajana.

Työantaja tuki vahvasti Kinghornin kouluttautumista uuteen johtajan tehtävään. Hänen työpaikkaohjaajanaan koulutuksessa toimi Taivonkaaren toiminnanjohtaja Iiris Taimen, joka on yksi Steinerpäiväkoti Taivonkaaren perustajista. Taimen toimi Taivonkaaren johtajana sen perustamisesta vuodesta 2009 vuoteen 2019, jolloin Kinghorn aloitti päiväkodin johtajana.

Koulutus tuki muutostilanteessa koko työyhteisöä

Vuonna 2019 päiväkoti Taivonkaari aloitti hallintouudistuksen, jonka tavoitteena on kehittää kolmen ihmisen vastuunjaolle perustuva horisontaalinen ja dialoginen johtamis- ja työtapa. Ennen uudistusta toiminta oli haavoittuvaa hallinnollisten ja johtamisvastuiden kasaantuessa vain yhdelle ihmiselle.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus vastasi sekä Kinghornin että työantajan koulutustarpeeseen muutostilanteessa. Kinghorn kokee saaneensa koulutuksesta tarvitsemaansa osaamista uusiin tehtäviin. Erityisen tärkeää hänelle oli, että koulutus oli räätälöity steinerpäiväkotien ja -koulujen johdolle.

”Opin lisää etenekin steinerpedagogisesta hallintomallista ja voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen toiminnasta”, Kinghorn sanoo.

Koska Taivonkaaren hallintouudistus oli käynnissä samaan aikaan opintojen kanssa, koulutuksen anti osui usein ajankohtaisiin tilanteisiin työpaikalla ja sai aikaan tärkeitä oivalluksia. Kinghornin lisäksi koko työyhteisö otettiin mukaan koulutukseen liittyviin keskusteluihin ja kehittämiseen.

”Sain koulutuksesta paljon käytännön vinkkejä ja ideoita keskustelunavauksiin työyhteisön kanssa. Koulutuksen myötä sain yleensäkin enemmän itsevarmuutta työskentelyyni”, Lara Kinghorn kertoo.

Myös työantajan kannalta koulutus antoi paljon.

”Laran kouluttautuminen on ollut paitsi hänelle, myös meille kaikille ensiarvoisen tärkeää. Koulutus on opettanut meille muillekin mm. uusia käsitteitä, jotka saimme heti käyttöön uuden johtosäännön luomisessa. Hallinnonuudistus on myös edennyt Laran koulutuksen tukemana suunnitelmallisesti”, Iiris Taimen sanoo.

Koulutuksen teemoista Kinghorn koki tärkeäksi heti koulutuksen alussa käydyn itsensä johtamisen teeman, jossa mm. käytiin läpi mm. työhyvinvointia ja ajanhallintaa. Myös projektin johtaminen oli erityisen antoisaa hänelle samoin kuin henkilöstön johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät teemat.

Jokaisesta lähiopetuspäivästä tai Teams-tapaamisesta tarttui mukaan jotain kiinnostavaa. Teoriaopinnoista saatujen oppien lisäksi, Kinghorn arvostaa erityisesti ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa käytyjä keskusteluita ja kokemusten jakamista.

Järjestelyt työpaikalla sujuivat hyvin ennakkosuunnittelulla

Koulutukseen liittyvät järjestelyt sujuivat työpaikalla hyvin. Työaikajärjestelyt opetus- ja ohjauspäivinä onnistuivat sujuvasti, koska päivät voitiin suunnitella hyvissä ajoin etukäteen koulutuksen ohjelman mukaisesti. Ohjaustilanteisiin sovittiin tietty kellonaika tiettynä päivänä, jolloin ne saatiin sopimaan päiväkodin muun toiminnan kanssa.

Koulutuksesta saatu anti pystyttiin siirtämään suoraan toimintaan kollegion kokouksissa ja työnohjauksissa ja uuden kolmihenkisen johtoryhmän eli ”Kolmiapilan” kokousten myötä.

”Tälle koulutukselle on tilaus ja onneksemme osasimme käyttää saamamme tilaisuuden meille tähän hetkeen sopivalla tavalla. Kiitos koulutuksesta koko Taivonkaaren yhteisön puolesta. Ja vaikka se nyt loppuikin, kehitystyö jatkuu", summaa Taimen.

Takaisin ylös
Tagit:
Oppiminen Omniassa
Ammattitaito
Johtaminen
Pedagogiikka